Konzultace bezbariérovosti

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti

wheelchair-1313566_640Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska, která svojí náplní a každodenní činností napomáhají k odstraňování již stávajících bariér a brání vzniku nových.

Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené podobě. Jejich odstraňováním dochází k pozvolnému zapojení handicapovaných do běžného pracovního a společenského života a s tím souvisí i odstraňování bariér psychických.

Poradenská střediska se zabývají:

Poskytování konzultací, poradenství a odborné posuzování při přípravě, schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN.

  • Pracovníci se účastní kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb.
  • Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování.
  • Pracovníci mapují komerční a veřejné objekty a spolupracují se správci a majiteli těchto budov a s příslušnými stavebními úřady  na odstranění stávajících bariér.
  • Ukládání na správu webové stránky CAA popisů bezbariérové přístupnosti.

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z národních zdrojů MMR, z rozpočtových prostředků Pk a z rozpočtu statutárního města Pardubice.

Dokumenty ke stažení:


Vyjádření k projektům

Česká abilympijská asociace zřídila středisko zaměřené na evidenci architektonických bariér a zejména na jejich odstraňování. Poskytuje konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Praktické zkušenosti umožňují posouzení projektové dokumentace, které zohledňuje požadavky na  bezbariérové prostředí, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení a samozřejmě také na účel stavby. Naše asociace zmíněným počinem nahradila působení konzultanta Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Pardubicích. Středisko začalo působit 6. října 2003 a snaží se zlepšit životní podmínky v pardubickém regionu nejen pro vozíčkáře a ostatní tělesně postižené lidi, ale i pro nevidomé či zrakově postižené lidi, matky s malými dětmi a s kočárky, obtížně se pohybující osoby a lidi pokročilého věku: jde vlastně o většinu populace. Vždyť stavební bariéry dosud zbytečně znepříjemňují život mnoha zdravotně postiženým lidem a navíc stárnutí a snížená schopnost pohybu jsou údělem nás všech.
Naše střediska jsou v Pardubicích a Vysokém Mýtě. 

Vyjádření k projektům ke stažení zde

Vyjádření rok 2018 Vyjádření rok 2017 Vyjádření rok 2016 Vyjádření rok 2015 Vyjádření rok 2014 Vyjádření rok 2013 Vyjádření rok 2012 Vyjádření rok 2011 Vyjádření rok 2010 Vyjádření rok 2009 Vyjádření rok 2008 Vyjádření rok 2007

Přístupnost objektů měst a obcí

Od 1.1. 2016 vyhodnocuje Česká abilympijská asociace zmapované objekty podle jednotné metodiky kategorizace a přístupnosti objektů, metodiky mapování polyfunkčních budovmetodiky kategorizace přístupnosti tras a komunikací.

zelená přístupné   oranĹľová částečně přístupné   ÄŤervená obtížně přístupné nebo nepřístupné
 

Česká  abilympijská asociace  je členem pracovní skupiny  pro jednotnou metodiku mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí. 

Pardubice Bezbariérová mapa Pardubic
Brandýs nad Orlicí Labská stezka
Proseč Cyklostezka podél Chrudimky
Sezemice Dálková bezbariérová doprava z Pardubic
Holice Krkonoše pro hendikepované
Dašice Trasy historickým centrem Chrudimi
Lázně Bohdaneč Zmapované objekty v ČR
Choltice Lékařská posudková služba
Slatiňany Kontaktní pracovistě sociálních davek
Choceň Hamzova léčebna Luže
Hlinsko Dopravní podnik Praha Doprava bezbariér
Skuteč Stezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích
Chvaletice  
Přelouč  
Vysoké Mýto  
Chrudim  
Seč  
Luže  
Chrast  
Třemošnice  
Heřmanův Městec  
Ronov nad Doubravou  
Nasavrky  

Kontakty

Středisko Pardubice

Alena Bělohlávková 466 052 055 alena.belohlavkova@caacz.cz
774 410 012
Irena Čáslavková 466 052 059 irena.caslavkova@caacz.cz
774 554 726
Ing. arch. Petr Horský 466 052 059 petr.horsky@caacz.cz
734 392 994

Středisko Vysoké Mýto

Pavlína Shánělová 774 554 721 pavlina.shanelova@caacz.cz
Romana Zamastilová 465 382 381 romana.zamastilova@caacz.cz
774 554 709

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti jsou realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj  mmr-nove

a dále: pardubice-logo