Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti. Hlavním cílem České abilympijské asociace, z. s,  je zabránění vzniku nových architektonických bariér, postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené podobě. Jejich odstraňováním dochází k pozvolnému zapojení handicapovaných do běžného pracovního a společenského života a s tím souvisí i odstraňování bariér psychických.

Poradenská střediska se zabývají:

 • Poskytováním konzultací, poradenstvím a odborným posuzováním připřípravě, schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN.
 • Účastí na kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb.
 • Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování.
 • Mapováním komerčních a veřejných objektů a spoluprací se správci a majiteli těchto budov a s příslušnými stavebními úřady  na odstranění překážek bránících bezbariérovému užívání.
 • Ukládáním na správu webové stránky CAA popisů bezbariérové přístupnosti staveb.
 • Poskytováním rad a informací také laickým zájemcům ze široké veřjnosti

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z národních zdrojů MMR, z rozpočtových prostředků Pk a z rozpočtu statutárního města Pardubice.


Vyjádření k projektům

Česká abilympijská asociace zřídila středisko zaměřené na evidenci architektonických bariér a zejména na jejich odstraňování. Poskytuje konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Praktické zkušenosti umožňují posouzení projektové dokumentace, které zohledňuje požadavky na  bezbariérové prostředí, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení a samozřejmě také na účel stavby. Naše asociace zmíněným počinem nahradila působení konzultanta Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Pardubicích. Středisko začalo působit 6. října 2003 a snaží se zlepšit životní podmínky v pardubickém regionu nejen pro vozíčkáře a ostatní tělesně postižené lidi, ale i pro nevidomé či zrakově postižené lidi, matky s malými dětmi a s kočárky, obtížně se pohybující osoby a lidi pokročilého věku: jde vlastně o většinu populace. Vždyť stavební bariéry dosud zbytečně znepříjemňují život mnoha zdravotně postiženým lidem a navíc stárnutí a snížená schopnost pohybu jsou údělem nás všech. Naše střediska jsou v Pardubicích a Vysokém Mýtě. 


Přístupnost objektů měst a obcí

Od 1.1. 2016 vyhodnocuje Česká abilympijská asociace zmapované objekty podle jednotné metodiky kategorizace a přístupnosti objektů.
Zelená přístupné   oranĹľová částečně přístupné   ÄŤervená obtížně přístupné nebo nepřístupné  
Česká  abilympijská asociace  je členem pracovní skupiny  pro jednotnou metodiku mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí. 

PardubiceBezbariérová mapa Pardubic
Brandýs nad OrlicíLabská stezka
ProsečCyklostezka podél Chrudimky
SezemiceDálková bezbariérová doprava z Pardubic
HoliceKrkonoše pro hendikepované
DašiceTrasy historickým centrem Chrudimi
Lázně BohdanečZmapované objekty v ČR
CholticeLékařská posudková služba
SlatiňanyKontaktní pracovistě sociálních davek
ChoceňHamzova léčebna Luže
HlinskoDopravní podnik Praha Doprava bezbariér
SkutečStezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích
ChvaleticeNemocnice Pardubického kraje            

 • Chrudim
 • Litomyšl
 • Pardubice
 • Svitavy
 • Ústí nad Orlicí
Přelouč
Vysoké Mýto
Chrudim
Seč
LužeHrochův Týnec
Chrast 
Třemošnice 
Heřmanův Městec 
Ronov nad Doubravou 
Nasavrky 

Kontakty

Středisko Pardubice

Alena Bělohlávková466 052 055alena.belohlavkova@caacz.cz
774 410 012
Irena Čáslavková466 052 059irena.caslavkova@caacz.cz
774 554 726
Hana Zemanová466 052 059hana.zemanova@caacz.cz
734 392 994

Středisko Vysoké Mýto

Pavlína Shánělová774 554 721pavlina.shanelova@caacz.cz
Romana Zamastilová774 554 709romana.zamastilova@caacz.cz

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti jsou realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj  mmr-nove

a dále: pardubice-logo