Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti. Hlavním cílem České abilympijské asociace, z. s,  je zabránění vzniku nových architektonických bariér, postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené podobě. Jejich odstraňováním dochází k pozvolnému zapojení handicapovaných do běžného pracovního a společenského života a s tím souvisí i odstraňování bariér psychických.

Poradenská střediska se zabývají:

 • Poskytováním konzultací, poradenstvím a odborným posuzováním připřípravě, schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN.
 • Účastí na kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb.
 • Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování.
 • Mapováním komerčních a veřejných objektů a spoluprací se správci a majiteli těchto budov a s příslušnými stavebními úřady  na odstranění překážek bránících bezbariérovému užívání.
 • Ukládáním na správu webové stránky CAA popisů bezbariérové přístupnosti staveb.
 • Poskytováním rad a informací také laickým zájemcům ze široké veřjnosti

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z národních zdrojů MMR, z rozpočtových prostředků Pk a z rozpočtu statutárního města Pardubice.

Dokumenty ke stažení:


Vyjádření k projektům

Česká abilympijská asociace zřídila středisko zaměřené na evidenci architektonických bariér a zejména na jejich odstraňování. Poskytuje konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Praktické zkušenosti umožňují posouzení projektové dokumentace, které zohledňuje požadavky na  bezbariérové prostředí, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení a samozřejmě také na účel stavby. Naše asociace zmíněným počinem nahradila působení konzultanta Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Pardubicích. Středisko začalo působit 6. října 2003 a snaží se zlepšit životní podmínky v pardubickém regionu nejen pro vozíčkáře a ostatní tělesně postižené lidi, ale i pro nevidomé či zrakově postižené lidi, matky s malými dětmi a s kočárky, obtížně se pohybující osoby a lidi pokročilého věku: jde vlastně o většinu populace. Vždyť stavební bariéry dosud zbytečně znepříjemňují život mnoha zdravotně postiženým lidem a navíc stárnutí a snížená schopnost pohybu jsou údělem nás všech. Naše střediska jsou v Pardubicích a Vysokém Mýtě. 

Vyjádření k projektům ke stažení zde

Vyjádření rok 2019Vyjádření rok 2018Vyjádření rok 2017Vyjádření rok 2016Vyjádření rok 2015Vyjádření rok 2014Vyjádření rok 2013Vyjádření rok 2012Vyjádření rok 2011Vyjádření rok 2010Vyjádření rok 2009Vyjádření rok 2008Vyjádření rok 2007

Přístupnost objektů měst a obcí

Od 1.1. 2016 vyhodnocuje Česká abilympijská asociace zmapované objekty podle jednotné metodiky kategorizace a přístupnosti objektů.
Zelená přístupné   oranĹľová částečně přístupné   ÄŤervená obtížně přístupné nebo nepřístupné  
Česká  abilympijská asociace  je členem pracovní skupiny  pro jednotnou metodiku mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí. 

PardubiceBezbariérová mapa Pardubic
Brandýs nad OrlicíLabská stezka
ProsečCyklostezka podél Chrudimky
SezemiceDálková bezbariérová doprava z Pardubic
HoliceKrkonoše pro hendikepované
DašiceTrasy historickým centrem Chrudimi
Lázně BohdanečZmapované objekty v ČR
CholticeLékařská posudková služba
SlatiňanyKontaktní pracovistě sociálních davek
ChoceňHamzova léčebna Luže
HlinskoDopravní podnik Praha Doprava bezbariér
SkutečStezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích
ChvaleticeNemocnice Pardubického kraje        

 • Chrudim
 • Litomyšl
 • Pardubice
 • Svitavy
 • Ústí nad Orlicí
Přelouč
Vysoké Mýto
Chrudim
Seč
LužeHrochův Týnec
Chrast 
Třemošnice 
Heřmanův Městec 
Ronov nad Doubravou 
Nasavrky 

Kontakty

Středisko Pardubice

Alena Bělohlávková466 052 055alena.belohlavkova@caacz.cz
774 410 012
Irena Čáslavková466 052 059irena.caslavkova@caacz.cz
774 554 726
Hana Zemanová466 052 059hana.zemanova@caacz.cz
734 392 994

Středisko Vysoké Mýto

Pavlína Shánělová774 554 721pavlina.shanelova@caacz.cz
Romana Zamastilová465 382 381romana.zamastilova@caacz.cz
774 554 709

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti jsou realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj  mmr-nove

a dále: pardubice-logo