Brandýs nad Orlicí

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

 mapa přístupnosti objektů ve městě Brandýs nad Orlicí (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Městský úřad Náměstí Komenského 203 obecné nepřístupný - zvonek
nepřístupný nepřístupné ano  6/2016 ano
ST

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Městská knihovna Kadlčíková 353 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný nepřístupné ano -
2. ? Síň F. Ondříčka Klopotská 2 obecné nepřístupný - - ano -

Kulturní památky

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Památník J.A.Komenského Náměstí Komenského 203 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano -
2. KostelNanebevstoupení páně Kostelní 130 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano -

Sportovní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Fotbalový stadion - - obecné přístupný s dopomocí - nepřístupné ano -

Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Zdravotní středisko Lázeňská 225 vyhrazené pro O1 (1) nepřístupný nepřístupný není ano -
2. ? Rehabilitační ústav Lázeňská 58 vyhrazené pro O1 (1) přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné s obtížemi-závada ano -
3. MUDr. Ivana Mikulecká Komenského 5 obecné nepřístupný zvonek nepřístupný není ano 6/2016 -

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Lékárna Sv.
Anežky České
Lázeňská 226 vyhrazené
pro 01 (1)
přístupný s dopomocí nepřístupný není ano  6/2016 -

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Česká pošta, s.p. Komenského 5 obecné nepřístupný - zvonek nepřístupný není ano  6/2016 -

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Základní umělecká škola Českých bratří 133 obecné nepřístupný přístupný s dopomocí nepřístupné ano -
2. Mateřská škola Tyršova 374 obecné nepřístupný přístupný
není ano  6/2016 -
3. Základní škola J.A. Komenského Žerotínova 29 obecné nepřístupný přístupné  1.NP není ano   6/2016 -
4. Jídelna ZŠ Českých bratří 133 obecné nepřístupný přístupný s dopomocí nepřístupné ano -

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Dům s pečovatelskou službou Kadlčíkova 280 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano 6/2016 -

Doprava

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. - Autobusová zastávka Nádražní - obecné - - - ano -
2. Vlakové nádraží ČD Nádražní 218 obecné nepřístupný přístupný není ano  6/2016 -