Číslo 3/2018 uzavřelo bohatou historii oblíbeného barevného periodika, většinou osmistránkového dvouměsíčníku, se širokým tematickým zaměřením na stále problematickou oblast života osob se zdravotním postižením. Tento krok si vynutila nemožnost získat potřebné finanční prostředky na zajištění jeho dalšího vydávání.

Úvodní číslo v květnu 2000 mělo povahu informačního materiálu o blížící se 5. mezinárodní abilympiádě, kvůli této vrcholné akci abilympijského hnutí Zpravodaj vlastně i vznikl. Tehdy ji uspořádala naše republika jako první evropská země – konala se v Praze od 14. do 18. srpna na holešovickém Výstavišti s centrem v Křižíkových pavilonech. Nejpodstatnější informace přineslo dvoujazyčné, česko-anglické speciální číslo 5 pro její přímé účastníky z 29 zemí pěti kontinentů. Zmíněné akci se převážně věnovalo i ostatních šest vydání prvního ročníku.

Obsahovou náplň zajišťovali nejprve dva redaktoři – Miloš „Bob“ Pelikán a Miloš Kajzrlík, počínaje rokem 2006 přibyl na pozici šéfredaktora Jaromír Fridrich. Převahu měly samozřejmě články odborného charakteru se vztahem například k abilympijskému hnutí, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností nebo k související legislativě. Dostatečný prostor také pokaždé zabíraly tipy/pozvánky na knihy nebo filmy všímající si uvedené tematiky, na společenské, kulturní i jiné akce, na výlety či na různé zajímavosti z okruhu problematiky života osob se zdravotním handicapem, příznivci tajů téměř vždy nalezli svoje křížovkářské okénko.

Speciální (šesti, někdy čtyřstránkové) číslo s kompletním zaměřením na konkrétní ročník soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením připravil redakční kolektiv kromě roku 2000 ještě v mezidobí 2007 až 2017. Obsah byl v podstatě stejný: kompletní program, harmonogram uskutečněných soutěžních disciplín, přehled akcí doprovodného programu, jízdní řád speciální autobusové linky MHD, jídelníček a další potřebné informace. Nechyběly ale třeba ani rozhovory se soutěžícími, organizátory nebo zástupci partnerů a sponzorů či „oddechové“ koutky.

V roce 2014 byl částečně v anglickém jazyce. 22. abilympiáda se totiž uskutečnila za přítomnosti zástupců Slovenska, Polska, Malty a Turecka jako mezinárodní v rámci projektu MAPDOT (Move and Pull Down the Wall = Pohybuj se a zboř zeď), součásti evropského programu celoživotního vzdělávání Grundtvig. V roce 2006 Speciál sice také vyšel, ale až po ukončení abilympiády jako její shrnutí.

Od květnového čísla 1/2000 až po červnové 3/2018 vyšlo 117 vydání Abilympijského zpravodaje, každé v nákladu 3500 výtisků. Distribuoval se zdarma třem tisícovkám odběratelů, patřili k nim i partneři a sponzoři České abilympijské asociace, která si elektronickou sazbu po celých 19 ročníků prováděla vlastními silami. Tisk zabezpečovala dlouholetá partnerská polygrafická firma Studio Press  http://www.studiopress.cz/.

Kompletní archiv Abilympijského zpravodaje naleznete níže:

Archiv Abilympijského zpravodaje on-line publikace

Archiv Abilympijského zpravodaje – speciální vydání 2021

Speciální vydání – rok 2021

Archiv Abilympijského zpravodaje – speciální vydání 2020

Speciální vydání – rok 2020

Archiv Abilympijského zpravodaje – speciální vydání 2019

Specální vydání – rok 2019

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XIX/2018

Číslo 1/2018 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2018 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2018 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XVIII/2017

Číslo 1/2017 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2017 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2017 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2017 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2017 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2017 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2017 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XVII/2016

Číslo 1/2016 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2016 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2016 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2016 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2016 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2016 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2016 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XVI/2015

Číslo 1/2015 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2015 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2015 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2015 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2015 ke stažení ve formátu PDF 
Číslo 6/2015 ke stažení ve formátu PDF 

Speciální číslo 2015 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XV/2014

Číslo 1/2014 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2014 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2014 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2014 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2014 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2014 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2014 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XIV/2013

Číslo 1/2013 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2013 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2013 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2013 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2013 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2013 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2013 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XIII/2012

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XII/2011

Číslo 1/2011 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník XI/2010

Číslo 1/2010 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2010 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2010 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2010 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2010 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2010 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2010 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník X/2009

Číslo 1/2009 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2009 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2009 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2009 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2009 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2009 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2009 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník IX/2008

Číslo 1/2008 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2008 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2008 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2008 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2008 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2008 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2008 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník VIII/2007

Číslo 1/2007 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2007 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2007 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2007 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2007 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2007 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2007 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník VII/2006

Číslo 1/2006 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2-3/2006 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2006 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2006 ke stažení ve formátu PDF
Speciální číslo 2006 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník VI/2005

Číslo 1/2005 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2005 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2005 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2005 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2005 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník V/2004

Číslo 1/2004 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2004 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2004 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2004 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2004 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník IV/2003

Číslo 1/2003 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2003 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2003 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2003 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2003 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník III/2002

Číslo 1/2002 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2002 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2002 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2002 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2002 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník II/2001

Číslo 1/2001 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2001 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2001 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2001 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2001 ke stažení ve formátu PDF

Archiv Abilympijského zpravodaje – ročník I/2000

Číslo 1/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 2/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 3/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 4/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 5/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 6/2000 ke stažení ve formátu PDF
Číslo 7/2000 ke stažení ve formátu PDF