Choceň

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Choceň (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Městský úřad Jungmannova 301 obecné přístupný přístupný přístupné s obtížemi - závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
2. Úřad práce - zrušeno Jungmannova 302 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
3. Policie ČR Dolní 261 obecné nepřístupný přístupný není ano ano
ano1
Odp1
ano2
Odp2
ano3
Odp3

ano4
ano5
Odp5

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Informační centrum Jungmannova 301 obecné nepřístupný přístupný není ano -
2. ? Kino Máj Na Herzánce 1238 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí nepřístupné ano -
3. Orlické muzeum Pardubická 1 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano -

Kulturní památky

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Kostel sv.Františka Serafínského Záměstí 216 obecné nepřístupný přístupný není ano -

Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Poliklinika A Smetanova 1175 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4
ano5
Odp5
2. Poliklinika B Smetanova 830 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano ano
ano1
Odp1
odp2a
ano3
Odp3
ano4
ano5
Odp5
3. Rehabilitační centrum San Luca Palackého 333 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupné 1NP přístupné závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4
ano5
Odp5
4. Praktičtí lékaři Záměstí 151 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí nepřístupné ano -

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Lékárna Na Poliklinice Smetanova 830 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4
2. Lékárna Na Záměstí Záměstí 215 obecné nepřístupný přístupný není ano -
3. Lékárna U anděla strážce T.G.Masaryka 623 obecné přístupný zvonek nepřístupný není ano -
4. Lékárna Na Náměstí Tyršovo nám. 299 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano -

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Česká spořitelna, a.s. Dolní 275 vyhrazené
1
přístupný přístupný není ano -
2. Komerční banka, a.s. Tyršovo nám. 141 obecné nepřístupný přístupný není ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4
ano5
Odp5

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  ? Česká pošta, s.p. Pernerova 393 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano -
2. Česká pošta, s.p. Dolní 1200 obecné přístupný přístupný sdopomocí není ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Mateřská škola Záměstí Záměstí 154 obecné přístupný s dopomocí přístupné  přízemí nepřístupné ano -
2. Základní škola M. Choceńského M.Choceňského 211 vyhrazené
1
přístupný zadní vstup přístupný nepřístupné ano ano
ano1
Odp1
Ano2
odp2a
ano3
ano4
3. Základní škola Sv. Čecha Sv. Čecha 1686 obecné nepřístupný přístupné  přízemí nepřístupné ano -
4. Mateřská škola Na Herzánce Na Herzánce 1527 obecné nepřístupný přístupný nepřístupné ano -
5. Jídelna Fugnerova 147 obecné přístupný přístupný přístupné ano -
6. Mateřská škola Stromovka Stromovka 1339 obecné nepřístupný přístupné  přízemí nepřístupné ano -
7. Střední škola cestovního ruchu Tyršovo nám. 220 vyhrazené
1
přístupný přístupné  přízemí nepřístupné ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
8. Základní umělecká škola  Pernerova 1 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano -
9. Dům dětí a mládeže Paraple Paraple 1624 vyhrazené
1
přístupný přístupné  1 NP nepřístupné ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
10. Domov mládeže Paraple 2000 vyhrazené
1
přístupný přístupný přístupný
ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
11. ZŠ Sv. Čecha Choceň - Školní družina Sv. Čecha 440 obecné nepřístupný přístupné  přízemí nepřístupné ano  -

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Domov pro seniory Dr. Fikejze 1115 obecné přístupný přístupný přístupný ano -
2. Dům s pečovatelskou službou Na Bílé 120 obecné přístupný s dopomocí přístupné přízemí není ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4

Služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Veřejné záchodky Jungmannova - obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupný s obtížemi - závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
Odp3
ano4

Doprava

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Nádraží ČD Pernerova 400 vyhrazené
1
přístupný přístupný přístupné ano ano
ano1
Odp1
ano2
odp2a
ano3
ano4
2. Autobusové nádraží u ČD Pernerova Pernerova - vyhrazené
2
- - není ano -
3. Autobusové nádraží Na Herzánce Na Herzánce - obecné - - není ano -