Vysvětlivky
ÚRÚzemní řízeníPceStředisko Pardubice
SRStavební řízeníBeBělohlávková Alena
KSKolaudační souhlasCaČáslavková Irena

Prosinec:

Listopad:

Říjen:

Září:

Srpen:

Červenec:

Červen:

Květen:

Duben:

Březen:

Únor:

Leden: