Skuteč

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupností objektů ve městě Skuteč (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Městský úřad Palackého náměstí 133 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano - -
2. Úřad práce - PŘESTĚHOVÁN na Heydukova 401
Smetanova 842 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano -
3. Městská policie Palackého náměstí 1570 obecné nepřístupný nepřístupný není ano - -
4. Policie ČR Sadová 387 obecné přístupný dopomocí - zvonek přístupný ano ano - ano
ano1
ano2
ST
5. Úřad práce Heydukova 401 vyhrazené – 1 přístupný s dopomocí – zvonek (plošina) přístupný přístupné ano 10/2016 -

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Městské muzeum Rybičkova 364 obecné přístupný s dopomocí přístupné
přízemí
přístupný ano - ano
ano1
ano2
ST
2. Infocentrum Rybičkova 133 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupný ano - ano
ano1
ano2
ST
3. Městská knihovna Smetanova 254 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano - --

Sportovní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Sportovní hala ČSA 1000 vyhrazené
3
přístupný přístupný ano ano - -

Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Zdravotní středisko Smetanova 914 Vyhrazené (1) Přístupný přes

Senior Centrum

přístupný nepřístupné ano - ano
ano2
ST

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Lékárna U Červeného raka Palackého náměstí 373 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano - ano
ano1
ano2
ST

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Česká spořitelna, a.s. Palackého náměstí 373 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
- zvonek
přístupný není ano 03/2018 -

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Česká pošta,s.p. Tylova 134 vyhrazené
1
přístupný s dopomocí
- zvonek
přístupný s dopomocí není ano 03/2018 ano
ano1
ano2
ST

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. ZŠ Komenského Komenského nám. 150 obecné nepřístupný nepřístupný není ano - -
2. ZŠ Smetanova Smetanova 304 obecné přístupný zadní vchod přístupné přízemí není ano - ano
ano1
ano2
ST

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Senior Centrum Smetanova 946 vyhrazené
1
přístupný přístupný není ano - -

Služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Veřejné WC Rybičkova - obecné přístupný přístupný s obtížemi - závada  přístupný ano - ano
ano1
ano2
ST