Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoCaČáslavková Irena
ÚRÚzemní řízeníKsKolaudační souhlas
SRStavební řízení  
 

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková

Leden

Únor

Březen 

Duben

Květen

Červen

Červenec

 • 65 UŘ Pce-ca Terminál JIH Pardubice
 • 66 SŘ Pce-ca Stavební úpravy - Průmyslový objekt čp. 53 - Lihovar Hrobice
 • 67 KS Pce-ca Změna stavby č.p. 900 v ulici Bratranců Veverkových v Pardubicích
 • 68 SŘ Pce-ca Novostavba obchodně administrativního centra Matterhorn
 • 69 SŘ Pce-ca ALS Pardubice
 • 70 UŘ Pce-ca Stavební úpravy (přístavba, vestavba) motocentra v areálu Barth Pardubice
 • 71 UŘ Pce-ca Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH
 • 72 UŘ Pce-ca Nová budova ČSOB Pojišťovny - PHQ, Pardubice
 • 73 KS Pce-ca Fáblovka jihovýchod - II. etapa - Lidl - prodejna potravin
 • 74 KS Pce-ca Nákupní park Fáblovka - II. etapa - Retailpark II
 • 75 KS Pce-ca Stavební úpravy stávajícího administrativního objektu v 1. NP čp. 87, 88, 89 Semtín
 • 76 KS Pce-ca Stavební úpravy stávajícího administrativního objektu ve 2. NP čp. 87, 88, 89 Semtín
 • 77 SŘ Pce-ca Přestavba obchodního centra Pardubice, etapa I parkoviště 

Srpen

 • 78 SŘ Pce-ca Dostavba a oprava OC Grand Pardubice
 • 79 SŘ Pce-ca Dostavba a oprava OC Grand Pardubice – výjimka
 • 80 SŘ Pce-ca Poliklinika Trnová - změna stavby před dokončením
 • 81 SŘ Pce-ca J. Zajíce č.p. 983 - vybudování výtahu a zrušení rampy
 • 82 SŘ Pce-ca Čtvrť Nová Tesla - Etapa 2a - 2c (Bytové domy D1-D3 a Řadové domy E2
 • 83 SŘ Pce-ca Čtvrť Nová Tesla - Etapa 2a - 2c (Bytové domy D1-D3 a Řadové domy E2 – výjimka
 • 84 SŘ Pce-ca Přístavba Motocentra v areálu Barth
 • 85 UŘ Pce-ca Bytový dům - Václavské náměstí, Přelouč