Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoCaČáslavková Irena
ÚRÚzemní řízeníKsKolaudační souhlas
SRStavební řízení  
 

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková

Leden

 • 01 UŘ Pce-ca Stavební úpravy vstupu do bytového domu
 • 02 UŘ Pce-ca Stavební úpravy vstupu do bytového domu – výjimka
 • 03 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Pardubicích 2021
 • 04 KS Pce-ca Stavební úpravy bytového domu čp. 2654 v ul. Rokycanova v Pardubicích
 • 05 SŘ Pce-ca Stavební úpravy v budově A v Domově pro seniory Dubina Pardubice, čp. 646-649 v ulici Blahoutova
 • 06 SŘ Pce-ca Sociální zázemí k multifunkčnímu hřišti
 • 07 SŘ Pce-ca Čtvrť Nová Tesla Pardubice - bytový dům C
 • 08 SŘ Pce-ca Přístavba a stavební úpravy provozní budovy č.p. 215 Pardubice, Staré Čívice
 • 09 SŘ Pce-ca Objekt zánovních vozů v areálu skupiny BARTH
 • 10 SŘ Pce-ca Stavební úpravy vstupů do bytového domu Pardubice, Benešovo náměstí č.p. 2517-2521
 • 11 SŘ Pce-ca Senior rezidence Štrossova
 • 12 SŘ Pce-ca Tesla objekt B, ul. Kyjevská Pardubice
 • 13 SŘ Pce-ca Stavební úpravy ZŠ Prodloužená, II. etapa spočívající v zajištění bezbariérovosti stavby

Středisko Vysoké Mýto

Shánělová Pavlína

Leden

 •