Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoCaČáslavková Irena
ÚRÚzemní řízeníKsKolaudační souhlas
SRStavební řízení  
 

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková

Leden

Únor

Březen 

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

 • 107 SŘ Pce-ca Revitalizace letního stadionu
 • 108 UŘ Pce-ca BD na nohách - vnitroblok U Vatikána
 • 109 KS Pce-ca Rekonstrukce mateřské školy č.p. 230, Dolní Ředice
 • 110 SŘ Pce-ca Stavební úpravy obytných buněk Domova pro seniory Dubina,
 • čp. 646 - 649 v ulici Blahoutova, Pardubice
 • 111 UŘ Pce-ca Novostavba bytového domu včetně zpevněných ploch Husova a Bezdíčkova Ulice
 • 112 SŘ Pce-ca Čtvrť Nová Tesla Pardubice - Etapa 2a - Bytový dům D1 - D3
 • 113 SŘ Pce-ca Úpravy objektu č.p. 163 Dražkovice
 • 114 SŘ Pce-ca Penzion Černý Důl
 • 115 KS Pce-ca Areál firmy Recutech s.r.o.
 • 116 SŘ Pce-ca Viladomy Dašice - centrum lokality Z 09
 • 117 SŘ Pce-ca Technologický ústav FCHT, areál Doubravice
 • 118 SŘ Pce-ca Chodník Křesetice - místo pro přecházení
 • 119 UŘ Pce-ca Heřmanův Městec - lokalita Čáslavská
 • 120 UŘ Pce-ca Heřmanův Městec - lokalita Čáslavská - výjimka 

Prosinec

 • 121 KS Pce-ca Poliklinika Medila
 • 122 SŘ Pce-ca Stavební úpravy motocentra v areálu BARTH Pardubice
 • 123 SŘ Pce-ca Obchodně administrativní centrum Matterhorn, Pardubice
 • 124 SŘ Pce-ca Obytný soubor SKN - 1. etapa - Bytové domy B.1 a B.2
 • 125 SŘ Pce-ca Obytný soubor Ohrazenice - II. Etapa
 • 126 KS Pce-ca Stavební úpravy výměníku tepla pro změnu v užívání na prostor pro lezeckou stěnu
 • 127 SŘ Pce-ca Výměna výtahu Štrossova č.p. 44, Pardubice
 • 128 SŘ Pce-ca Parkovací dům Pardubice, Na Hrádku
 • 129 SŘ Pce-ca Terminál JIH, Pardubice
 • 130 KS Pce-ca Automatický parkovací systém, Pardubice