Seč

 • Úřady
 • Kulturní zařízení
 • Kulturní památky
 • Sportovní zařízení
 • Restaurace, kavárna, cukrárny
 • Ubytování
 • Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
 • Lékárny, zdravotní potřeby
 • Obchody, nákupní centra
 • Banky, pojišťovny
 • Pošty
 • Školy
 • Sociální služby
 • Služby
 • Doprava
 • Ostatní

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Seč (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Ubytování

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstupy Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. ? Hotel Jezerka Seč - Ústupky 278 obecné přístupný s dopomocí přístupný bezbariérové ano   Ano
Odp
2. ? Kongresový sál hotelu Jezerka Seč - Ústupky 278 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný bezbariérové ano   Ano
Odp

 Sociální služby

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstupy Interiér WC Popis objektu Datum mapování/ přemapování Dopis na SÚ
1. Domov pro seniory Seč s.r.o. Seč 526 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano 03/2019