Lázně Bohdaneč

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Lázně Bohdaneč (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Městský úřad - Radnice Masarykovo náměstí 1 vyhrazené
2
nepřístupný přístupný v 1.NP není ano 09/2016 -
2. Městský úřad  (nad poštou) Masarykovo náměstí 41 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek nepřístupný není ano 09/2016 -
3. Policie ČR Na Lužci 718 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí – z boku budovy přes výtah
přístupný přístupné v 1.NP ano 01/2017 ano
Odp
ST
4. Městská policie Na Lužci 718 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí – z boku budovy přes výtah přístupný přístupné v 1.NP ano 01/2017 ano
Odp
ST

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Informační centrum Pernštýnská 117 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano 01/2017 -

Sportovní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Sokolovna Dr. Tyrše 262 obecné nepřístupný přístupný není ano -

Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Zdravotní středisko Na Lužci 718 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí – z boku budovy přes výtah
přístupný přístupné ano 01/2017  ano
Odp
ST
2. Léčebné lázně Masarykovo náměstí 6 vyhrazené 2 přístupný Přístupný nebo přístupný s dopomocí přístupné ano

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Lékárna Langrova 11 obecné nepřístupný - zvonek
přístupný s dopomocí není ano 9/2016 ano
Odp
ST
2. Lékárna Na Lužci 718 vyhrazené
2
Přístupný s dopomocí -

z boku budovy přes výtah

přístupný s dopomocí přístupné ano  12/2016 ano
Odp
ST

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Česká spořitelna, a.s. Pernštýnská 656 obecné
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano 1/2017

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Česká pošta - ZRUŠENO Masarykovo náměstí 41 vyhrazené
2
přístupný
přístupný není ano 9/2016 ano
Odp
ST
2. Česká pošta Šípkova 47 vyhrazené
1
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano 11/2018

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Základní škola Masarykovo náměstí 108 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
2. Základní škola Na Lužci 660 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
3. Základní škola Na rovině 110 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano -
4. Mateřská škola Dr. Tyrše 550 obecné nepřístupný přístupný není ano -

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Pečovatelská služba Šípkova 49 obecné přístupný s dopomocí
- zadní
přístupný s dopomocí přístupné - závady ano -

Doprava

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Autobusové nádraží nám. Bratranců Veverkových vyhrazené 1 přístupné s dopomocí - závada ano 1/2017 -

Čerpací stanice

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Čerpací stanice EuroOil-Čepro Šípkova 707 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný přístupné - závada ano 11/2018 -

Ostatní

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Dům čp.47 Šípkova 47 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ve 2.NP - závada ano 11/2018 -