Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoBeBělohlávková Alena
ÚRÚzemní řízeníCaČáslavková Irena
SRStavební řízeníKSKolaudační souhlas

 Alena Bělohlávková

Leden

Únor

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen

 • 95 SŘ Pce-be Rekonstrukce rampy J. Zajíce, Pce
 • 96 UŘ Pce-be Obnova sportoviště TJ Sokol Pardubice
 • 97 SŘ Pce-be Revitalizace náměstí - Seč
 • 98 SŘ Pce-be ERA, přístavba haly D - Pce
 • 99 SŘ Pce-be BD B.V. Kunětické,Pce
 • 100 SŘ Pce- be BD - 6.bj. Rokycanova, Pce
 • 101 SŘ Pce- be Přístavba haly KOVAZ s.r.o., Pce
 • 102 SŘ Pce- be Vestavba výtahu a WC IDEON, Pce
 • 103 SŘ Pce-be Rekonstrukce fary, Svinčany
 • 104 KS Pce-be Hostinec Křižanovice
 • 105 UŘ Pce-be ZTV Hradiště - západ
 • 106 KS Pce-be Stavení úpravy obch. centra Atrium Palác, Pce
 • 107 SŘ Pce-be Změna užívání skladů na WC, Pce
 • 108 SŘ Pce- be Rekonstr. fary Svinčany
 • 109 SŘ Pce- be Změna užív. na zdravotnické zařízení, Moravany
 • 110 KS Pce-be Burer King Atrium Palác, Pce

Září

 • 111 SŘ Pce- be Modernizace odborných učeben MŠ,ZŠ, Do Nového, Pce
 • 112 KS Pce-be KFC, Dekatlon , Pce - Fáblovka
 • 113 SŘ Pce-be Změna užívání na prodejní plochy, Pce
 • 114 SŘ Pce-be Stav.úpravy prodejny Bushman Atrium Palace, Pce
 • 115 SŘ Pce- be Stavební úpravy Patologie NPK, Pce
 • 116 SŘ Pce-be komunikce pro RD - Starý Máteřov
 • 117 SŘ Pce-be LIDL, Fáblovka, Pce
 • 118 SŘ Pce-be Změna užív. části pobočky Péče o duš.zdraví, Pce
 • 119 SŘ Pce-be Rekostrukce stezky pro turisty na PUPFL,Vysoké Chvojno
 • 120 SŘ Pce-be Revitalizace J.Palacha čp. 363,372 na P-PINK, Pce
 • 121 SŘ Pce-be Revitalizace J.Palacha čp. 363,372 na P-PINK, výjimka,Pce
 • 122 SŘ Pce-be BD B.V. Kunětické, komunikace,Pce
 • 123 SŘ Pce-be Nákupní park Fáblovka , II.etapa- Pce

Říjen

 • 124 SŘ Pce- be Staevbní úpravy obj. J.Palacha čp. 363,372 Pce
 • 125 SŘ Pce-be prodejna pro dům a zahradu - Pce
 • 126 KS Pce-be RETAIL park , Pce - Fáblovka
 • 127 KS Pce-be RETAIL park , Pce - Fáblovka
 • 128 SŘ Pce- be Poliklinika Medila-Pce
 • 129 KS Pce-be Prodejna Bushman Atrium Palác, Pce
 • 130 SŘ Pce- be ZŠ a MŠ KLAS , Rosice n.L_
 • 131 KS Pce-be Změna užívání skladů na WC v č.p.982, Pce
 • 132 KS Pce-be Rezidence Na Spravedlnosti, Pce

Listopad

 • 133 SŘ Pce- be Novostavba BD, Pardubice
 • 134 SŘ Pce- be Airsoft - Dubina, Pce
 • 135 SŘ Pce- be OC Dubina, změna už. na prodejnu, Pce
 • 136 SŘ Pce-be MŠ Ke Kamenci, rek. elektrorozvodů, Pce
 • 137 SŘ Pce-be BD Na Ležánkách, Pce
 • 138 SŘ Pce-be Vybudování odborné učebny ZŠ Dolní Ředice
 • 139 SŘ Pce-be Změna užívání z RD na BD, Pce
 • 140 SŘ Pce-be BB přístup do kostela Sv.Bartoloměje, Pce
 • 141 SŘ Pce-be BB přístup do kotela Sv.Bartoloměje-Pce,výjimka
 • 142 KS Pce-be NPK - onkologické ambulance, Pce
 • 143 SŘ Pce- be Stavba I-36 Pce, Trnová,Dubina

Prosinec:

 • 144 SŘ Pce-be Rekonverza výměníku na obchod, parkovistě, Pce
 • 145 KS Pce-be Stavebniny DEK, Pce
 • 146 SŘ Pce- be Prodejna pro dům a zahradu, Pce
 • 147 SŘ Pce- be Rekonstr. fary Svinčany
 • 148 SŘ Pce-be Oprava tribuny B - dost. závodiště- Pce
 • 149 SŘ Pce-be NPK, stravovací zaříz. a jídelna zaměstnanců- Pce
 • 150 SŘ Pce- be NPK, stravovací zař, a jídelna zaměstnanců,Pce
 • 151 KS Pce-be Rezidence Na Spravedlnosti, Pce
 • 152 SŘ Pce-be Bytový dům Na Třísle- Pce
 • 153 SŘ Pce-be Bytový dům Na Třísle-Pce,výjimka

Irena Čáslavková

Leden

Únor

Březen

Květen

Červenec

Srpen

 • 14 KS Pce-ca Výstavba logistického střediska firmy V - Podlahy v Pardubicích

Září

 • 15 KS Pce-ca Novostavba autosalonu s autoservisem, Dražkovice
 • 16 SŘ Pce-ca Podlažice - bezpečné a bezbariérové chodníky - I. etapa

Listopad

 • 17 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Přelouči
 • 18 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Přelouči
 • 19 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Přelouči
 • 20 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Přelouči
 • 21 KP Pce-ca Odstranění překážek BB užívání staveb v Přelouči
 • 22 KS Pce-ca Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu
 • 23 SŘ Pce-ca Odborná učebna pracovních činností - ZŠ Dašice
 • 24 UŘ Pce-ca Lávka pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe, Rosice nad Labem

Prosinec:

 • 25 KS Pce-ca Novostavba autosalonu s autoservisem, Dražkovice

Středisko Vysoké Mýto

Shánělová Pavlína

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Listopad

Prosinec