Vyjádření k projektům pro rok 2019

Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoBeBělohlávková Alena
ÚRÚzemní řízeníCaČáslavková Irena
SRStavební řízeníKSKolaudační souhlas

 Alena Bělohlávková

Leden

Únor

Březen:

 • 23 SŘ Pce-be Stav.úpravy prodejny Tezenis Atrium Palace, Pce
 • 24 SŘ Pce -be Změna užív. obj. V.Nováka 84-Skuteč
 • 25 SŘ Pce-be Vybavení učeben a rek. ZŠ Štefánikova, Pce
 • 26 KS Pce-be Stav.úpravy O2- OC Palác, Pce
 • 27 KS Pce-be NPK - magnetická rezonance 3T, Pce
 • 28 UŘ Pce- be Spec. MŠ,ZŠ Do Nového, Pce
 • 29 SŘ Pce-be Adaptace obilného sila, Pce
 • 30 SŘ Pce-be Skladový areál Opočínek
 • 31 SŘ Pce- be Vila Studánka, Pce
 • 32 SŘ Pce-be Standridge - nová hala, Staré Čivice
 • 33 SŘ Pce-be LIDL S.K.Neumanna - Pce
 • 34 SŘ Pce-be VAK -vstupy a příst.chodník - Pce
 • 35 SŘ Pce-be Komunitní centrum Dříteč
 • 36 SŘ Pce-be Soubor bytů Smilova - Pce
 • 37 SŘ Pce-be Rekonstrukce víceúčelového objektu TITAN

Duben:

 • 38 SŘ Pce- be Stav.úpravy Sokolovny - Moravany
 • 39 SŘ Pce-be Stav.úpravy prodejny Meatfly Atrium Palace, Pce
 • 40 KS Pce- be Domov pro seniory vestavba WC - Pce
 • 41 KS Pce- be Domov pro seniory Dubina, A 32 a B 10 - Pce
 • 42 SŘ Pce- be Soubor bytů Smilova-Pce
 • 43 SŘ Pce-be Úpravy prostorů ZŠ Erno Košťála-Pce
 • 44 SŘ Pce-be Obborná učebna při ZŠ Dolní Ředice
 • 45 KS Pce-be Víceúčelový obj. Gen.Svobody, Rosice n.L.
 • 46 UŘ Pce-be Areál ČS PHM Pce a restaurace ul. Palackého, Pce
 • 47 SŘ Pce-be Úprava RD č.p. 2018, Dašická-Pce
 • 48 SŘ Pce- be Ubytovna Starý Dvůr 37
 • 49 SŘ Pce- be Stavební úpravy ZŠ Štefánikova-Pce
 • 50 SŘ Pce-be Spec. MŠ a ZŠ Do Nového - Pce

Květen:

 • 51 KS Pce-be Nová obchodní jednotka Atrium Palác, Pce
 • 52 SŘ Pce-be Změna už.stavby na zdravotnické zařízení, Moravany
 • 53 SŘ Pce- be Domov důchoců Dubina, změna už.obyt.buněk na prádelnu-Pce
 • 54 SŘ Pce-be Přístavba haly fa.KOVAZ-Rosice n.L.
 • 55 SŘ Pce- be Přístavba skladu Mobelix-Pce
 • 56 KS Pce-be Sokolovna Moravany
 • 57 SŘ Pce-be Soubor bytů Smilova, komunikace - Pce
 • 58 SŘ Pce-be Restaurace Burger King, Atrium Palác, Pce
 • 59 SŘ Pce-be Galerie a polytechnické dílny, Pce
 • 60 SŘ Pce- be Galerie a plytechnické dílny-Pce
 • 61 SŘ Pce- be PET CT v Pardubické nemocnici
 • 62 KS Pce-be Přístavba aquacentra - Pce
 • 63 SŘ Pce-be Vraní domek - Veliny
 • 64 SŘ Pce-be NPK - Pce, parkovací dům - Pce
 • 65 SŘ Pce- be Podchycení základů čp. 2824, Sladkovského-Pce
 • 66 UŘ Pce-be BD, Generála Svobody, Rosice n.L.

Červen:

 • 67 SŘ Pce-be Přístavba 6. bj. Rokycanova, Pce
 • 68 SŘ Pce-be AIRSOFT - Dubina, Pce
 • 69 SŘ Pce-be Chodník od OÚ k novému RD, Dolany
 • 70 KS Pce-be Prodejna LIDL Na Drážce, Pce
 • 71 KS Pce-be Novostavba bytového domu (B)- Pce
 • 72 SŘ Pce- be Stav.úpravy OD TESCO, Pce
 • 73 KS Pce-be Centrální pavilon ZŠ Opatovice n. L.
 • 74 KS Pce-be Prodejna LIDL Na Drážce, Pce
 • 75 SŘ Pce-be NPK stavební úpravy patologie, Pce
 • 76 KS Pce-be BD Marcipánka, Pce
 • 77 SŘ Pce- be Stav.úpravy Burger King,OC Atrium Palác, Pce
 • 78 SŘ Pce-be Rezidence Na Spravedlnosti BD -A, změna 1.NP,Pce
 • 79 SŘ Pce-be Fáblovka reality-změna stavby Decathlon,Pce