Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

PARDUBICKÁ NEMOCNICE
Kyjevská 44
53203 Pardubice

Tel. Nonstop + 420 840 111 246
Tel. + 420 466 011 111, + 420 467 431 111
E-mail : posta.pardubice@nempk.cz

2 –  Ortopedie
       Dětská chirurgie
       Neurochirurgie
       Chirurgie

3 – Urologické oddělení
       Porodnicko – gynekologické oddělení

4 – Kardiologické oddělení

5 – Oční oddělení
       Oddělení klinické hematologie
       Centrum hyperbarické medicíny

6 – Ušní, nosní, krční (ORL)
       Psychiatrické oddělení

7 – Dětské oddělení

8 – Psychiatrické oddělení – stacionář

10 – Ergoterapie, ergodiagnostika

13 – Vrátnice, lékárna, zdravotnické potřeby, psychologie, psychiatrie, logopedie, centrum
         pracovního lékařství, zdravotně sociální oddělení, ARO – ambulance bolesti

14 – Radiodiagnostistické oddělení

15 – Informační centrum

17 – Infekční oddělení
         Plicní oddělení
         Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
         Zubní pohotovost

18 – Kožní oddělení
         Neurologie

19 – Neurologie

26 – Biochemické laboratoře
        Mikrobiologie

27 – Chirurgie
        ARO
        Transfúzní oddělení

28 – Interní oddělení
        Geriatrické oddělení
         Centrum rehabilitace

30 – Multiscan – oddělení klinické a radiační onkologie

31 – Agel – kardiologické centrum

40 – Dialyzační středisko

  BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum mapování/přemaspování
1.přístup od zastávek MHDano11/2018
2.13
Vrátnice
vyhrazené 1neníano1/2019
3.13
Lékárna
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýneníano1/2019
4.13
Zdravotnické potřeby
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýneníano1/2019
5.27
Chirurgie - pohotovostní ambulance - emergency
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné závadaano11/2018
6.17
Zubní pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
7.19
Neurologie - pohotovostní ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano12/2018
8.17
Ústavní pohotovost ústní, čelistní a obličejové chirurgie
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
9.17
Infekční oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýnení
-
přístupné ve 3. NP
ano12/2018
10.17
Plicní oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
11.7
Lékařská pohotovost pro děti a dorost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano12/2018
12.4
Kardiologické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
13.14
Radiodiagnostické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano2/2019
14.5
Oční oddělení – pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
15.28
Interní oddělení –pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
16.6
Ušní, nosní, krční oddělení (ORL) - pohotovost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
17.3
Porodnicko - gynekologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupný - hlavnípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
18.3
Urologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1. NP - závadaano2/2019
19.15
Informace - recepce
-
Pokladna
-
Oddělení komunikace a marketingu
-
Podatelna
-
Bistro
-
Prodejna
-
Jídelna pro zaměstnance
obecnépřístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupný v 1. NPpřístupné v 1. NP - závadaano1/2019
20.5
Centrum hyperbarické medicíny
vyhrazené 2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
21.13
Centrum pracovního lékařství
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano2/2019
22.13
Zdravotně sociální oddělení
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano2/2019
23.13
Centrum duchovní péče OÁZA
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
24.40
Dialyzační středisko Pardubice I. Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
vyhrazené 2přístupnýpřístupnýpřístupnéano2/2019
----CHIRURGIE----
25.27
Ambulance všeobecné chirurgie
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
26.2
Poradny
-
Mammologická a onkochirurgická poradna
-
Poradna hrudní a plicní chirurgie
-
Poradna gastroenterologie a laparoskopie
-
Mammologický onkochirurgický kabinet
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
27.2
Ambulance pro kolorektální chirurgii
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
28.2
Ambulance a poradny úrazové chirurgie
-
Poradna pro artroskopii
-
Poradna pro léčení popálenin a úrazovou plastiku
-
Poradna pro závažné a komplikované poúrazové stavy
-
Sportovní traumatologie, artroskopie, posudková činnost
-
Poradna pro poranění nohy
-
Poradna pro poranění zápěstí a ruky
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
29.2
Poradny oddělení cévní chirurgie
-
Cévně-chirurgická poradna
-
Angiologická poradna
-
Endokrinochirurgická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
30.2
Stacionář chirurgických oborů
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano3/2019
31.27
Lůžkové oddělení 
-
JIP I chirurgických oborů (2.NP)
-
JIP II chirurgických oborů (2.NP)
-
Lůžková část odděl. úrazové chirurgie (4.NP)
-
Lůžková část chirurgické odděl. (5.NP)
-
Lůžková část cévní a plastické chirurgie (5.NP)
-
Lůžková část chirurgického odděl.
(6.NP)
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závada (u chirurgie bud.27)ano3/2019
----NEUROCHIRURGIE----
32.2
Ambulance a odborné poradny
-
Poradna pro bolestivé syndromy
-
Poradna pro neurochirurgické poúrazové stavy
-
Poradna pro problematiku periferního nervového systému
-
Poradna pro neurochirurgické onkologické stavy
-
Poradna pro sportovce
-
Spondylochirurgická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné - závada
(u chirurgie bud. 27)
ano11/2018
33.2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie)ano3/2019
----DĚTSKÁ CHIRURGIE----
34.2
Ambulance a poradny
-
Poradna pro vady dětských kyčlí
-
Poradna pro poúrazové stavy
-
Poradna pro retence varlat
obecnéhlavní vstup přístupný s dopomocí

vedlejší vstup přístupný
přístupnýpřístupnéano11/2018
35.2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie)ano3/2019
----ORTOPEDIE----
36.2
Ambulance a poradny
-
Poradna pro náhrady kyčelních, kolenních a ramenních kloubů
-
Poradna pro dětskou ortopedii
-
Poradna pro septickou ortopedii
-
Poradna pro artroskopie, onemocnění ramenních a kolenních kloubů
-
Poradna pro skoliosy
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné - závada
(u chirurgie)
ano12/2018
37.27, 2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada
(u chirurgie)
ano3/2019
----TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ----
38.27
Odběry dárců krve
-
Odběry dárců plazmy
-
Autologní odběry
-
Odběr vzorku krve k zařazení do registru dárců kostní dřeně
obecnépřístupnýpřístupný s dopomocínení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano3/2019
----ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)----
39.2
Anesteziologická ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano3/2019
40.13
Ambulance bolesti
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2.NP - závadaano2/2019
41.27
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)ano3/2019
----NEUROLOGIE----
42.19
Neurologické poradny
-
Cévní poradna
-
Dětská neurologie
-
Extrapyramidová poradna
-
Poradna pro bolesti hlavy
-
Protizáchvatová poradna
-
Vyšetření EMG, VEP, BAEP, MEP
-
Vyšetřovna – EEG laboratoř
obecnépřístupný - hlavnípřístupný s dopomocíneníano12/2018
43.18
Všeobecná ambulance
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
44.18
MS CENTRUM
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
45.19
Lůžková část
obecnépřístupný - hlavnípřístupný s dopomocíneníano3/2019
----KOŽNÍ ODDĚLENÍ----
46.18
Ambulance/poradny
-
Poradna pro psoriasu a atopický ekzém
-
Flebologická poradna a ambulance pro hojení ran
-
Ambulance STD
-
Poradna pro kožní nádory
-
Lymfologická poradna
-
Poradna pro onemocnění akné
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
47.18
Kosmetický ústav
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
48.18
Fototerapie
-
Lymfoterapie
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
49.18
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano3/2019
----ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE - MULTIOBOROVÝ PAVILON 1.NP----
50.17
Ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
51.6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupný s dopomocípřístupné v 1.NP - závadaano3/2019
----PLICNÍ ODDĚLENÍ - MULTIOBOROVÝ PAVILON----
52.17/2.NP
Ambulance a poradny
-
Poradna pro domácí oxygenoterapii a léčbu kyslíkem
-
Spirometrie
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
53.17/3.NP
Poradny
-
Bronchoskopie
-
Centrum pro závislé na tabáku
-
Poradna pro intersticiální plicní procesy
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
54.17/2.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano3/2019
----INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - MULTIOBOROVÝ PAVILON----
55.17/3.NP
Odborné poradny
-
Toxo + Uzliny
-
Neuroinfekce
-
Infekční mononukleóza
-
Hepatální + Borelióza
-
Borelióza
-
Cestovní medicína, očkovací centrum
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
56.17/4.NP
Ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýnení
-
přístupné ve 3.NP
ano12/2018
57.17/3.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano3/2019
58.17/4.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve 3.NPano3/2019
----DĚTSKÉ ODDĚLENÍ----
59.7
Všeobecná ambulance
-
Odborné ambulance
-
Alergologická poradna
-
Nefrologická poradna
-
Neurologická poradna, EEG
-
Revmatologická poradna
-
Gastroenterologická poradna
-
Osteologická poradna
-
Diabetologická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýneníano12/2018
60.7
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano3/2019
----KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ----
61.4
Ambulance 1,2 EKG
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano12/2018
62.4
Poradny
-
Echokardiografie 1 – ultrazvuk srdce
kardiologická poradna VI - chlopení vady + srdeční selhání
-
Echokardiografie 2 – cévní poradna 2
kardiologická poradna
-
Ergometrie
Holtr
-
Poradna pro hypertenzi
Lipidologická poradna
Kardiologická poradna II, III, IV, V, VIII
HLP poradna
-
Cévní poradna 1
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano1/2019
63.14
Ambulance funkční diagnostiky
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné (u RTG)ano1/2019
64.4
Lůžková část
-
2. NP
Jednotka intermediární péče
-
Arytmologická jednotka
-
Standardní oddělení
-
3. NP
Koronární jednotka
-
Standardní oddělení
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano3/2019
----AGEL - KARDIOLOGICKÉ CENTRUM----
65.31
Poradna pro invazivní kardiologii
-
Arytmologická poradna I, II
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano1/2019
66.4
Invazivní arytmologie
-
RTG pracoviště
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano1/2019
----ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE----
67.26
Centrální odběrová místnost
-
Odběry krve
-
Příjem materiálu
vyhrazené 2přístupnýpřístupnýneníano1/2019
----ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE----
68.26
Ambulance
-
Příjem materiálu
vyhrazené 2přístupný s dopomocípřístupnýneníano1/2019
----OČNÍ ODDĚLENÍ----
69.5
Ambulance a poradny
-
Všeobecná ambulance
-
Glaukomová poradna
-
Dětská ambulance
-
Ortoptická cvičení
-
Vitreoretinální poradna
-
Laserová léčba sítnice a YAG
-
OCT 1, OCT 2
-
Poradna pro onemocnění zadního segmentu oka
-
Poradna pro oční komlikace diabetu
-
Perimetr
-
Estetická poradna
-
PENTACAM
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
70.5
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano3/2019
----ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE----
71.5
Ambulance
-
Poradna pro onemocnění krvetvorby a poruchy hemokoagulace
obecnépřístupnýpřístupný s dopomocípřístupné - závadaano1/2019
72.5
Laboratoře – příjem materiálu
obecnépřístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupný s dopomocíneníano1/2019
73.28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano3/2019
----GERIATRICKÉ CENTRUM----
74.28
Ambulance a
poradny
-
Poradna pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky
-
Ambulance pro chronické rány
-
Nutriční ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano1/2019
75.28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závada
(u interních ambulancí)
ano3/2019
----INTERNÍ ODDĚLENÍ----
76.28
1. NP – Ambulance a
poradny
-
Osteologické centrum
-
Revmatologická poradna
-
Hepatální poradna
-
Denzitometrie
-
Endokrinologická poradna
-
Diabetologická poradna
-
Podiatrická poradna
-
Angiologie
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
77.28
5. NP – Ambulance a poradny
-
Kolonoskopie
-
Gastroskopie
-
RTG – ERCP
-
Endosonografie – ultrazvuk
-
Endoskopie
-
Gastroenterologická poradna
-
Hepatální poradna
-
Biologická léčba
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP - závada
ano1/2019
78.28
Lůžková část
-
5. NP
Gastroenterologicko – metabolická JIP
-
6. NP
Gastroenterologie a interna – muži
-
7. NP
Gastroenterologie a interna - ženy
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano3/2019
----CENTRUM REHABILITACE----
79.28
Ambulantní část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
80.10
Ergoterapie a ergodiagnostika
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano3/2019
81.28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1. NP - závadaano3/2019
----UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ ODDĚLENÍ (ORL)----
82.6
Ambulance a poradny
-
Foniatrie
-
Onkologie dispenzarizace
-
Poradna pro chronické rýmy, štítné žlázy, střední ucho, plastiky nosu
-
Otologická poradna
-
Otoneurologická poradna
-
Rinologická poradna
-
Poradna pro poruchy polykání
-
Poradna pro poruchy dýchání ve spánku, chrápání
-
Poradna pro kožní nádory, rinologii
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
83.6
Ambulance přidělování sluchadel
-
Audiologie
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýnení
-
přístupné 1.NP - závada
ano1/2019
84.13
Klinická logopedie
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
85.6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné 1.NP - závadaano3/2019
----RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ----
86.14
Výpočetní tomografie (CT1)
-
Magnetická rezonance
-
RTG
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano2/2019
87.14
Mamografie
-
Angiografie
-
Skiaskopie
-
RTG
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
88.14
Ultrazvuk
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano3/2019
----PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ----
89.13
Psychiatrická ambulance
-
Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
90.6
Sexuologická ambulance
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano3/2019
91.8
Denní stacionář
obecnénepřístupnýnepřístupnýneníano3/2019
92.6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano4/2019
----UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ----
93.3
Ambulance a poradny
-
Všeobecná ambulance
-
Poradna pro erektilní dysfunkce
-
Poradna pro lithiázu
-
Urodynamika
-
Indikační poradna
-
Uroonkologický kabinet
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano3/2019
94.3
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1.NP - závadaano2/2019
----ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE----
95.13
Ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
----PORODNICKO - GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ----
96.3
Ambulance a poradny
-
Poradna pro rizikové těhotenství
-
Poradna urogynekologická
-
Poradna pro onemocnění čípku
-
Genetická poradna
-
Poradna pro léčbu neplodnosti
-
Indikační poradna přednosty kliniky
-
Endokrinologická poradna
-
Poradna klimakterická a osteologická
-
Dětská gynekologie
-
Poradna pro rizikové kojence
-
Ultrazvuk
-
Onkogynekologický kabinet
-
Spermiogramy
vyhrazené 1hlavní vstup přístupný s dopomocí

vedlejší vstup přístupný
přístupnýpřístupné - závadaano2/2019
97.3
Lůžková část
vyhrazené 1hlavní vstup přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1.NP - závadaano3/2019
----MULTISCAN - ODDĚLENÍ KLINICKÉ A RADIAČNÍ ONKOLOGIE----
98.30
Ambulatní část 1. NP
-
Brachyterapie
-
Lineární urychlovač 1,2
-
Specializovaná ambulance
-
Radioterapeutická ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano4/2019
99.30
2.NP - CT simulátor
vyhrazené 1přístupnýpřístupný s dopomocínení
-
přístupné v 1.NP - závada
ano4/2019
100.30
Konziliární ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýneníano4/2019
101.24
Multiscan - Recepce - Konferenční sál - Odběrová místnost - kartotéka
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano6/2020
102.-24
Multiscan - Ambulance klinické onkologie 1,2,3 - Konziliární ambulance 1,2 - Ambulance klinických studií
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano6/2020
103.-24
Multiscan - Dispenzární ambulance 1,2 - Stacionář (aplikace chemoterapie)
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano6/2020
104.30
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupný s dopomocípřístupné v 1.NP - závadaano4/2019