Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

PARDUBICKÁ NEMOCNICE
Kyjevská 44
53203 Pardubice

Tel. Nonstop + 420 840 111 246
Tel. + 420 466 011 111, + 420 467 431 111
E-mail : posta.pardubice@nempk.cz

2 –  Ortopedie
       Dětská chirurgie
       Neurochirurgie
       Chirurgie

3 – Urologické oddělení
       Porodnicko – gynekologické oddělení

4 – Kardiologické oddělení

5 – Oční oddělení
       Oddělení klinické hematologie
       Centrum hyperbarické medicíny

6 – Ušní, nosní, krční (ORL)
       Psychiatrické oddělení

7 – Dětské oddělení

8 – Psychiatrické oddělení – stacionář

10 – Ergoterapie, ergodiagnostika

13 – Vrátnice, lékárna, zdravotnické potřeby, psychologie, psychiatrie, logopedie, centrum
         pracovního lékařství, zdravotně sociální oddělení, ARO – ambulance bolesti

14 – Radiodiagnostistické oddělení

15 – Informační centrum

17 – Infekční oddělení
         Plicní oddělení
         Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
         Zubní pohotovost

18 – Kožní oddělení
         Neurologie

19 – Neurologie

26 – Biochemické laboratoře
        Mikrobiologie

27 – Chirurgie
        ARO
        Transfúzní oddělení

28 – Interní oddělení
        Geriatrické oddělení
         Centrum rehabilitace

30 – Multiscan – oddělení klinické a radiační onkologie

31 – Agel – kardiologické centrum

40 – Dialyzační středisko

  BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum mapování/přemaspování
1.přístup od zastávek MHDano11/2018
2.13
Vrátnice
vyhrazené 1neníano1/2019
3.13
Lékárna
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýneníano1/2019
4.13
Zdravotnické potřeby
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýneníano1/2019
5.27
Chirurgie - pohotovostní ambulance - emergency
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné závadaano11/2018
6.17
Zubní pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
7.19
Neurologie - pohotovostní ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano12/2018
8.17
Ústavní pohotovost ústní, čelistní a obličejové chirurgie
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
9.17
Infekční oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýnení
-
přístupné ve 3. NP
ano12/2018
10.17
Plicní oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
11.7
Lékařská pohotovost pro děti a dorost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano12/2018
12.4
Kardiologické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
13.14
Radiodiagnostické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano2/2019
14.5
Oční oddělení – pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
15.28
Interní oddělení –pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
16.6
Ušní, nosní, krční oddělení (ORL) - pohotovost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano1/2019
17.3
Porodnicko - gynekologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupný - hlavnípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
18.3
Urologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1. NP - závadaano2/2019
19.15
Informace - recepce
-
Pokladna
-
Oddělení komunikace a marketingu
-
Podatelna
-
Bistro
-
Prodejna
-
Jídelna pro zaměstnance
obecnépřístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupný v 1. NPpřístupné v 1. NP - závadaano1/2019
20.5
Centrum hyperbarické medicíny
vyhrazené 2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
21.13
Centrum pracovního lékařství
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano2/2019
22.13
Zdravotně sociální oddělení
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano2/2019
23.13
Centrum duchovní péče OÁZA
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano2/2019
24.40
Dialyzační středisko Pardubice I. Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
vyhrazené 2přístupnýpřístupnýpřístupnéano2/2019