Nasavrky

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Úřady

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1.  piktogram Městský úřad Nasavrky
Náměstí 77  obecné nepřístupný  nepřístupný  není ano 3/2017 -

Kulturní zařízení

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. piktogram Městská knihovna
Náměstí 37 obecné nepřístupný přístupný dopomocí přístupné-závada ano 3/2017 -
2. piktogram Turistické informační centrum Zámek
1
obecné nepřístupný nepřístupný není ano 3/2017 -

Lékárny

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. piktogram Lékárna
U Salamandra
Náměstí 5 obecné nepřístupný-zvonek přístupný není ano 3/2017 -

Školy

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. piktogram Mateřská škola
U Školky 246 obecné nepřístupný-zvonek nepřístupný není ano 3/2017 -
2. piktogram Mateřská škola Slatiňanská
66
vyhrazené – 1 nepřístupný přístupný přístupné-závada ano 3/2017 -
3. piktogram Základní škola
Školní 275 obecné nepřístupný nepřístupný není ano 3/2017 -

Sociální služby

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. piktogram Dům s pečovatelskou službou
Slatiňanská 66 vyhrazené - 1
přístupný přístupný přístupné-závada ano 3/2017 -