Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoCaČáslavková Irena
ÚRÚzemní řízeníKsKolaudační souhlas
SRStavební řízení  

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

 • 69 SŘ Pce-ca Výjimka – stavební úpravy a přístavba budovy T-String
 • 70 SŘ Pce-ca Stavební úpravy budovy úřadu městyse Žumberk č.p. 71
 • 71 SŘ Pce-ca Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Dašice, k.ú. Zminný
 • 72 UŘ Pce-ca Rezidenční bydlení Čacké – etapa 1
 • 73 KS Pce-ca Adaptace obilného sila a parteru v areálu Winternitzových mlýnů
 • 74 KS Pce-ca Rekonstrukce ČS PHM Globus, Trnová, Pardubice
 • 75 KS Pce-ca Čtvrť Nová Tesla – SO 04 Bytový dům D1-D3 Pardubice
 • 76 KS Pce-ca Novostavba prodejního a servisního centra Mercedes – Benz, Rosice nad Labem
 • 77 SŘ Pce-ca Chrudim č.p. 892 – stavební úpravy a změna užívání
 • 78 SŘ Pce-ca Stavební úpravy sportovního centra Chrudimská, Pardubice
 • 79 SŘ Pce-ca Umístění šaten a společenské místnosti do budovy C a D domova pro seniory č.p. 648 a 649 v ulici Blahoutova, Pardubice
 • 80 KP Pce-ca Stavební úpravy v přízemí budovy č.p. 828 v ulici U Divadla v Pardubicích
 • 81 SŘ Pce-ca Kulturní a společenské centrum Tuněchody

Říjen

 • 82 SŘ Pce-ca Novostavba bytového domu,ul. ke Koupališti, Pardubice
 • 83 SŘ Pce-ca Novostavba bytového domu,ul. ke Koupališti, Pardubice – výjimka
 • 84 KS Pce-ca Stavební úpravy motocentra v areálu BARTH, Pardubice
 • 85 SŘ Pce-ca Rezidence Trnová – Bydleni v parku
 • 86 SŘ Pce-ca Vraní domek, vč. připojení na sítě, areálová komunikace
 • 87 SŘ Pce-ca Stavební úpravy a přístavba mateřské školy, Teplého čp. 2100, Pardubice
 • 88 SŘ Pce-ca Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra
 • 89 SŘ Pce-ca Pardubice, ul. Prokopa Holého – záliv pro parkování u MŠ
 • 90 SŘ Pce-ca Lázně Bohdaneč – komunikace pro cyklisty ul. Škroupova – golf
 • 91 KS Pce-ca Vestavba nové prodejny GECO, OC Palác Pardubice
 • 92 UŘ Pce-ca Pardubické vývojové inovační centrum (PARvic)
 • 93 SŘ Pce-ca Skatepark Pardubice – Západní tribuna
 • 94 SŘ Pce-ca Pardubice, oprava chodníků před čp. 285-287 ul. M. Majerové
 • 95 UŘ Pce-ca Bytový dům Rezidence Loučná, Sezemice

Listopad

 • 96 SŘ Pce-ca Novostavba BD Sladkovského II
 • 97 SŘ Pce-ca Novostavba BD Sladkovského II – výjimka
 • 98 SŘ Pce-ca Stavební úpravy OJ č. 2.008 Rieker v OC Palác Pardubice
 • 99 KS Pce-ca Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice
 • 100 KS Pce-ca Grandoptical, OC Palác Pardubice
 • 101 KS Pce-ca Přístavba a stavební úpravy provozní budovy čp. 215 Staré Čívice, Pardubice
 • 102 SŘ Pce-ca Spolkový dům Vysoká
 • 103 SŘ Pce-ca Stavební úpravy č.p. 47, ul. Hradební, Chrudim
 • 104 SŘ Pce-ca Obchodně administrativní centrum Matterhorn
 • 105 SŘ Pce-ca Rezidence Trnová – bydlení v parku – bytový dům A,B,C
 • 106 KS Pce-ca Výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů – I. etapa

Prosinec

 • 107 SŘ Pce-ca Rodinný dům – nový prostor restaurace v přízemí
 • 108 KS Pce-ca Poliklinika Trnová
 • 109 SŘ Pce-ca Kulturní a společenské centrum Tuněchody
 • 110 SŘ Pce-ca Změna užívání stavby č.p. 291 – ordinace lékařů
 • 111 SŘ Pce-ca Centrum sociálních služeb, Holice

 

Středisko Vysoké Mýto