Proseč

(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

    - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objeků ve městě Proseč (vytvořeno ve službě moje mapy Google)
Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Městský úřad
nám. Dr. Tošovského 18 obecné nepřístupný nepřístupný není
ano 12/2016  -

  Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Obecní knihovna Proseč 70 obecné přístupný přístupný
přístupné
ano ano
Odp
ST
2. Informační centrum Proseč náměstí 61 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí nepřístupné ano -
3. Informační centrum Proseč 125 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -

Kulturní památky

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Muzeum dýmek nám. Dr. Tošovského 61 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano 9/2016 -
2. Kostel Sv. Mikuláše nám. Dr. Tošovského - obecné nepřístupný přístupný s dopomocí není ano -

Sportovní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Fotbalové hřiště Proseč - obecné přístupný s dopomocí - nepřístupné  ano

Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Zdravotní středisko Zahradní 240 obecné přístupný s dopomocí - nebezpečné přístupné 1.NP nepřístupné  ano  12/2016 -

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Lékárna Dobromysl nám. Dr. Tošovského
29 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není  ano 12/2016  -

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Česká spořitelna, a.s. Proseč náměstí  63 obecné přístupný zvonek
přístupný není  ano ano
Odp
ST

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Česká pošta, s.p. nám. Dr.Tošovského 18 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí není  ano 9/2016 

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Základní škola Rybenská 260 obecné přístupný přístupné 1.NP není ano  9/2016 -
2. Mateřská škola Podměstská 220 obecné nepřístupný přístupné 1.NP není ano 9/2016  -

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Dům s pečovatelskou službou Proseč 372 obecné přístupný přístupný přístupné ano 12/2016 ano
Odp
ST
2. Dům s pečovatelskou službou Proseč 344 obecné přístupný s dopomocí přístupné 1.NP nepřístupné
ano 12/2016 Ano
Odp
ST

Doprava

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
 1.  Autobusové nádraží Proseč náměstí - obecné - - - ano -