Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti. Hlavním cílem České abilympijské asociace, z. s,  je zabránění vzniku nových architektonických bariér, postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené podobě. Jejich odstraňováním dochází k pozvolnému zapojení handicapovaných do běžného pracovního a společenského života a s tím souvisí i odstraňování bariér psychických.

Poradenská střediska se zabývají:

  • Poskytováním konzultací, poradenstvím a odborným posuzováním připřípravě, schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN.
  • Účastí na kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb.
  • Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování.
  • Mapováním komerčních a veřejných objektů a spoluprací se správci a majiteli těchto budov a s příslušnými stavebními úřady  na odstranění překážek bránících bezbariérovému užívání.
  • Ukládáním na správu webové stránky CAA popisů bezbariérové přístupnosti staveb.
  • Poskytováním rad a informací také laickým zájemcům ze široké veřjnosti

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Pk, z rozpočtu statutárního města Pardubice a dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Vyjádření k projektům

Česká abilympijská asociace zřídila středisko zaměřené na evidenci architektonických bariér a zejména na jejich odstraňování. Poskytuje konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Praktické zkušenosti umožňují posouzení projektové dokumentace, které zohledňuje požadavky na  bezbariérové prostředí, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení a samozřejmě také na účel stavby. Naše asociace zmíněným počinem nahradila působení konzultanta Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Pardubicích. Středisko začalo působit 6. října 2003 a snaží se zlepšit životní podmínky v pardubickém regionu nejen pro vozíčkáře a ostatní tělesně postižené lidi, ale i pro nevidomé či zrakově postižené lidi, matky s malými dětmi a s kočárky, obtížně se pohybující osoby a lidi pokročilého věku: jde vlastně o většinu populace. Vždyť stavební bariéry dosud zbytečně znepříjemňují život mnoha zdravotně postiženým lidem a navíc stárnutí a snížená schopnost pohybu jsou údělem nás všech. Naše střediska jsou v Pardubicích a Vysokém Mýtě. 


Přístupnost objektů měst a obcí

Od 1.1. 2016 vyhodnocuje Česká abilympijská asociace zmapované objekty podle jednotné metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Od 1.7.2020 vyhodnocuje Česká abilympijská asociace zmapované objekty dle nové Metodiky kategorizace přístupnosti objektů

Zelená přístupné   oranžová částečně přístupné   červená obtížně přístupné nebo nepřístupné  
Česká  abilympijská asociace  je členem pracovní skupiny  pro jednotnou metodiku mapování kategorizaci přístupnosti prostředí. 

Města

PardubiceChrastRosice
Brandýs nad OrlicíChrudimSeč
DašiceChvaleticeSezemice
Heřmanův MěstecLázně BohdanečSkuteč
HlinskoLužeSlatiňany
HoliceNasavrkyTřemošnice
Hrochův TýnecPřeloučVysoké Mýto
Choceň Proseč
Choltice Ronov nad Doubravou

Nemocnice Pardubického kraje  

Chrudim Pardubice Ústí nad Orlicí
Litomyšl Svitavy

Ostatní

Bezbariérová mapa Pardubic Hamzova léčebna Luže Lékařská posudková služba
Cyklostezka podél Chrudimky Kontaktní pracoviště sociálních dávek Stezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích
Dálková bezbariérová doprava z Pardubic Krkonoše pro hendikepované Trasy historickým centrem Chrudimi
Dopravní podnik Praha Doprava bezbariér Labská stezka Zmapované objekty v ČR

Kontakty

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková466 052 059irena.caslavkova@centrumkosatec.cz
774 554 726

Středisko Vysoké Mýto

Pavlína Shánělová774 554 721pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz
Romana Zamastilová774 554 709romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Pk, z rozpočtu statutárního města Pardubice a dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

          pardubice-logo