O ABIFESTU zde
V současné době sociálně podnikáme v rámci těchto činností:
  • Provoz gastronomického oddělení (pekárna, výrobna svačinek, bufety na základních a středních školách, tréninková kuchyně, výdej a rozvoz obědů, catering)
  • Kavárna Kosatec a sál (provoz kavárny, pronájmy prostor kavárny a sálu v Kosatci se zajištěním kompletního cateringu)
  • Provoz dílen s odborným dohledem (dílny: šicí, keramická, tkalcovská a montážní, 3D tisk, včelaření)