Česká abilympijská asociace – Centrum Kosatec
Pardubická nezisková organizace „Česká abilympijská asociace“ vznikla v roce 1997, původně s celostátní působností. Zpočátku se zaměřovala hlavně na vozíčkáře, v novém tisíciletí cílovou skupinu rozšířila a nyní se věnuje zlepšování života osob s jakýmkoli zdravotním postižením. V posledních několika letech pomáhá i lidem se sociálním znevýhodněním.
Významnou aktivitu představuje Sociální rehabilitace. V této registrované sociální službě jde hlavně o to, aby si klienti osvojili dovednost navazovat a udržovat sociální kontakty a dokázali si získat i udržet vhodné zaměstnání.
Druhou poskytovanou sociální službou je Osobní asistence. Jejím smyslem je umožnit i těžce postiženým lidem samostatný život v jejich přirozeném, domácím prostředí, pomáhat jim zvládat běžné každodenní úkony a situace a zachovat životní styl, na který jsou zvyklí.
Stále větší popularitu mezi zdravými lidmi si získává zážitkový seminář: nejen úředníci, manažeři, zdravotníci, školáci a studenti během něj zakusí „na vlastní kůži“ situace, ve kterých se doma, venku či třeba na pracovišti běžně ocitá osoba s hendikepem.
Příznivý ohlas mají jedno- i vícedenní příměstské tábory pro školáky, které se konají nejen v průběhu letních prázdnin, ale celoročně během podzimních, pololetních nebo velikonočních prázdnin.
Aktivitou je AbiFest, festival zážitků a boření bariér mezi zdravotně postiženými lidmi a většinovou populací, s mnoha doprovodnými akcemi pro velké i malé návštěvníky. V jeho rámci se letos 24.května uskuteční také 28. národní abilympiáda: soutěžní přehlídka pracovních i volnočasových schopností a dovedností s jakýmkoli zdravotním postižením. Vstup na festival je zdarma.
Centrum Kosatec, z,s. také provozuje konzultační střediska bezbariérovosti v Pardubicích a Vysokém Mýtě. Rovněž má svého zástupce v odborné pracovní skupině Národní rady osob se zdravotním postižením. Dlouholetá úspěšná spolupráce s pardubickým Úřadem práce se týká pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním či sociálním hendikepem.
Sídlem spolku a místem, kde probíhá většina aktivit, je moderní bezbariérové Centrum Kosatec ve vnitrobloku ve Sladkovského ulici 2824 v Pardubicích, které bylo slavnostně otevřeno v září 2011. Výstavba budovy trvala necelých jedenáct měsíců; pojmenování budovy souvisí s jejím kosým půdorysem.
V budově je provozována tréninková kuchyň s restaurací a tréninková kavárna Kosatec. Jde o vhodný prostor k příjemnému posezení u dobré kávy a výtečných sladkostí vlastní výroby, k nimž si lze vybrat knihu, zatímco děti se zabaví hračkami. Za příznivého počasí je ideálním místem pro maminky s dětmi přilehlá zahrada s pískovištěm a ohništěm. Zmínku si zaslouží i tréninkové byty pro lidi s omezenou schopností pohybu. Od roku 2015 se spolek věnuje i včelaření. 
Společenský sál Centra Kosatec s maximální kapacitou 80 osob, vyvýšeným pódiem a potřebným vybavením i technickým zázemím (včetně promítačky, rolovacího plátna a indukční smyčky pro dobrý poslech osob se sluchovým postižením) slouží kulturním akcím, jarmarkům, degustacím, seminářům, konferencím nebo firemním večírkům.
Centrum Kosatec pořádá v průběhu roku velké množství jednorázových akcí a kurzů či workshopů určených pro širokou veřejnost.