SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Centrum Kosatec je poskytovatelem dvou registrovaných sociálních služeb (Sociální rehabilitace, Osobní asistence).

 

NÁPLŇ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je registrovaná sociální služba, která je poskytovaná terénní formou. Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl.

Osobní asistence

NÁPLŇ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Posláním sociální rehabilitace je umožnit lidem se zdravotním nebo sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb klientů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Sociální rehabilitace

Případně využijte tento kontaktní formulář:

Podpora služby

Služba funguje díky podpoře Magistrátu města Pardubic, Pardubického kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.