Sociální rehabilitace

Sociální služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

NÁPLŇ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba, která je poskytována v Centru Kosatec. Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním a sociálním hendikepem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem. Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatelů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

POSKYTUJEME

 • podpora při zvýšení soběstačnosti
 • mapování aktuálních potřeb klientů
 • podpora v řešení nepříznivé životní situace
 • nácviky pracovních dovedností
 • podpora při hledání práce
 • podpora při sepsání životopisu
 • podpora při kontaktu se zaměstnavatelem
 • poradenství o příspěvcích a dávkách
 • sociálně právní a pracovně právní poradenství
 • podpora při vyplnění formulářů, žádostí, odvolání, námitek, apod.
 • zprostředkování kontaktu

   Jana Přibyláková

      Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace

      774 554 722

      jana.pribylakova@centrumkosatec.cz

   Mgr. Milena Matušková

      Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace

      730 596 345

      milena.matuskova@centrumkosatec.cz     

Případně využijte tento kontaktní formulář:

Podpora služby

Služba funguje díky podpoře Magistrátu města Pardubic, Pardubického kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.