KONZULTACE BEZBARIÉROVOSTI

Vyjádření k projektům pro rok 2023

Středisko Pardubice

Vysvětlivky
PceStředisko PardubiceShShánělová Pavlína
VMStředisko Vysoké MýtoCaČáslavková Irena
ÚRÚzemní řízeníKsKolaudační souhlas
SRStavební řízení

Středisko Pardubice

Irena Čáslavková

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

 • 69 SŘ Pce-ca Výjimka – stavební úpravy a přístavba budovy T-String
 • 70 SŘ Pce-ca Stavební úpravy budovy úřadu městyse Žumberk č.p. 71
 • 71 SŘ Pce-ca Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti v obci Dašice, k.ú. Zminný
 • 72 UŘ Pce-ca Rezidenční bydlení Čacké – etapa 1
 • 73 KS Pce-ca Adaptace obilného sila a parteru v areálu Winternitzových mlýnů
 • 74 KS Pce-ca Rekonstrukce ČS PHM Globus, Trnová, Pardubice
 • 75 KS Pce-ca Čtvrť Nová Tesla – SO 04 Bytový dům D1-D3 Pardubice
 • 76 KS Pce-ca Novostavba prodejního a servisního centra Mercedes – Benz, Rosice nad Labem
 • 77 SŘ Pce-ca Chrudim č.p. 892 – stavební úpravy a změna užívání
 • 78 SŘ Pce-ca Stavební úpravy sportovního centra Chrudimská, Pardubice
 • 79 SŘ Pce-ca Umístění šaten a společenské místnosti do budovy C a D domova pro seniory č.p. 648 a 649 v ulici Blahoutova, Pardubice
 • 80 KP Pce-ca Stavební úpravy v přízemí budovy č.p. 828 v ulici U Divadla v Pardubicích
 • 81 SŘ Pce-ca Kulturní a společenské centrum Tuněchody

Říjen

 • 82 SŘ Pce-ca Novostavba bytového domu,ul. ke Koupališti, Pardubice
 • 83 SŘ Pce-ca Novostavba bytového domu,ul. ke Koupališti, Pardubice – výjimka
 • 84 KS Pce-ca Stavební úpravy motocentra v areálu BARTH, Pardubice
 • 85 SŘ Pce-ca Rezidence Trnová – Bydleni v parku
 • 86 SŘ Pce-ca Vraní domek, vč. připojení na sítě, areálová komunikace
 • 87 SŘ Pce-ca Stavební úpravy a přístavba mateřské školy, Teplého čp. 2100, Pardubice
 • 88 SŘ Pce-ca Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra
 • 89 SŘ Pce-ca Pardubice, ul. Prokopa Holého – záliv pro parkování u MŠ
 • 90 SŘ Pce-ca Lázně Bohdaneč – komunikace pro cyklisty ul. Škroupova – golf
 • 91 KS Pce-ca Vestavba nové prodejny GECO, OC Palác Pardubice
 • 92 UŘ Pce-ca Pardubické vývojové inovační centrum (PARvic)
 • 93 SŘ Pce-ca Skatepark Pardubice – Západní tribuna
 • 94 SŘ Pce-ca Pardubice, oprava chodníků před čp. 285-287 ul. M. Majerové
 • 95 UŘ Pce-ca Bytový dům Rezidence Loučná, Sezemice

Listopad

 • 96 SŘ Pce-ca Novostavba BD Sladkovského II
 • 97 SŘ Pce-ca Novostavba BD Sladkovského II – výjimka
 • 98 SŘ Pce-ca Stavební úpravy OJ č. 2.008 Rieker v OC Palác Pardubice
 • 99 KS Pce-ca Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice
 • 100 KS Pce-ca Grandoptical, OC Palác Pardubice
 • 101 KS Pce-ca Přístavba a stavební úpravy provozní budovy čp. 215 Staré Čívice, Pardubice
 • 102 SŘ Pce-ca Spolkový dům Vysoká
 • 103 SŘ Pce-ca Stavební úpravy č.p. 47, ul. Hradební, Chrudim
 • 104 SŘ Pce-ca Obchodně administrativní centrum Matterhorn
 • 105 SŘ Pce-ca Rezidence Trnová – bydlení v parku – bytový dům A,B,C
 • 106 KS Pce-ca Výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů – I. etapa

Prosinec

 • 107 SŘ Pce-ca Rodinný dům – nový prostor restaurace v přízemí
 • 108 KS Pce-ca Poliklinika Trnová
 • 109 SŘ Pce-ca Kulturní a společenské centrum Tuněchody
 • 110 SŘ Pce-ca Změna užívání stavby č.p. 291 – ordinace lékařů
 • 111 SŘ Pce-ca Centrum sociálních služeb, Holice

 

Středisko Vysoké Mýto

Podpora služby

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Pk, z rozpočtu statutárního města Pardubice a dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.