V lednu 2021 u nás začalo fungovat Pracovně rehabilitační středisko, projekt zaměřený na osoby se zdravotním postižením a v dlouhodobé pracovní neschopnosti, kterým trh práce obecně nenabízí dostatek smysluplných zaměstnání.

Čtyřčlenný tým střediska klientům mimo jiné poskytuje pracovní poradenství, bilanční a pracovní ergodiagnostiku. Klienti se vzdělávají ve finanční a pracovněprávní gramotnosti, absoluvují rekvalifikační kurzy, připravují se k práci a na základě povolení generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP) jsou jim zprostředkovány vhodné možnosti zaměstnání v různých oborech podle jejich potřeb.

Realizace projektu probíhá za úzké součinnosti s pardubickou pobočkou ÚP, konkrétně s poradci pro osoby se zdravotním postižením. Ti mohou k zařazení do procesu pracovní rehabilitace doporučit uchazeče o zaměstnání, rozhodnutí o ne/přijetí spadá do pravomoci střediska. Délka „pobytu“ jednotlivých klientů v něm, stejně jako výčet absolvovaných činností se určuje individuálně.

Projekt s celým názvem Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska (financuje ho Evropský sociální fond) vytvořila neziskovka Asociace pracovní rehabilitace ČR Chomutov, doba trvání je ohraničena lednem 2020 a prosincem 2022. K jeho plnění prostřednictvím stejných nástrojů a finančního objemu a se stejnými možnostmi přizvala kromě nás ještě brněnskou společnost AGAPO. Služby každého střediska mohou využít čtyři desítky klientů.