Změna názvu a nové začátky: Vítejte v Centru Kosatec, z. s.!

S ohromnou radostí oznamujeme, že jsme provedli důležitou změnu a naše nezisková organizace nyní nese název Centrum Kosatec, z. s. Tato nová identita reflektuje naše hlavní poslání, kterým je zaměstnávání osob s hendikepem a poskytování sociálních služeb, jako je osobní asistence a sociální rehabilitace. Jsme odhodláni posílit inkluzi a podporovat naše zaměstnance v dosahování jejich potenciálu. Děkujeme našim partnerům za dosavadní podporu a těšíme se na nové spolupráce v této…

Více

Naším cílem je pomáhat a bořit bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných. Sami bychom to však nezvládali tak dobře, jako s podporou od mnoha z Vás.Vozový park nás trápil už delší dobu, o to více, když jsme jeden z vozů museli nedávno vyřadit. Našeho problému si všimli úžasní lidé v ČSOB Pojišťovna a výsledkem bylo, že nám minulý týden předali krásnou Škodu Fabii, díky které budeme moct mnohem efektivněji poskytovat…

Více

Významné ocenění předsedy spolku Jaromíra Krpálka

Dne 17.5.2023 se uskutečnilo předávání ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2022 na pražské Staroměstské radnice v Brožíkově sále. Oceněni byli lidé různého typu postižení na různých pracovních pozicích. Ocenění obdržel i náš předseda spolku Jaromír Krpálek. Jaromír Krpálek je člověk, který po úraze před cca 40 lety zůstal na invalidním vozíku (kvadruplegie). Život nevzdal, bojoval a ze člověka se zdravotním hendikepem, který potřeboval velkou podporu i péči se stal lídr,…

Více

 Tranzitní program praktických škol a zaměstnavatelů

„Děti se dostanou ze školy do společenského prostředí, mohou si vyzkoušet různé druhy zaměstnání a vůbec to, jestli jim ta práce půjde a bude je bavit.“ https://vimeo.com/775504442/489bc2ea81 Tato možnost dává naději. „Žít plnohodnotným životem. Člověk, který najde pomocí tranzitního programu zaměstnání a udrží si ho, pociťuje uspokojení z vlastní osoby, zjišťuje, že také něco dokáže, přirozeně navazuje kontakty na pracovišti, zvýší se jeho finanční příjem, má běžné zážitky, je součástí…

Více

Kosatec v roce 2022 

Již přes 25 let celý náš tým Kosatce usiluje o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti pomocí poskytování sociálních služeb, vedení sociálního podnikání a konzultace bezbariérovosti. Za uplynulý rok 2022 se nám k těmto aktivitám podařilo rozšířit službu sociální rehabilitace o pobytovou formu, zahájili jsme provoz bistra v poliklinice KOLF, rozšířili jsme pracovní místa o práce na tkalcovském stavu, zapojili jsme se do projektu Culture Buddy a úspěšně jsme…

Více

Významné ocenění Centra Kosatec

Ve středu 12. října převzala na ministerstvu průmyslu a obchodu místopředsedkyně České abilympijské asociace (CAA) Pavlína Potůčková na slavnostním Dni s Českou kvalitou osvědčení pro nového držitele značky Prověřená veřejně prospěšná organizace. Značka „říká“ sponzorům, že její držitel řádné hospodaří s finančními prostředky, že aktivitami plní své poslání a že tedy nehrozí zneužití poskytnutých darů. Podrobnosti o národním programu Česká kvalita, kam uvedená značka s dalšími 21 patří, uvádí webová adresa www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita/. Záznam z akce je ke…

Více

Úžasná novinka!!!!

Motto: „Stále se něco děje, kdyby se nedělo, nebyly by dějiny“ ..a to platí i u nás v Centru Kosatec (dříve Česká abilympijská asociace,z.s.). „Nadělili“ jsme si k 25.narozeninám značku spolehlivosti, respektive označení “Prověřená veřejně prospěšná organizace“! Co to znamená? Jednoduše řečeno jde o potvrzení, že se někdo povolaný podíval pod slupku neziskovky a nenašel tam nic shnilého. Za značkou se skrývají propracované metodiky a pečlivá práce hodnotitelů. Pokud tedy…

Více

Co Čech, to muzikant aneb pozvánka na houslový koncert

Co Čech, to muzikant15.6.2022 v 17 hodinUnikátní koncert v projektu “Seniorské středy, tentokrát nejen pro seniory!Jedná se o výjimečnou akci, kde se setkají tři generace houslistů,žáci houslové školy se svojí paní učitelkou, houslistky a zasloužilý umělec z Komorní filharmonie Pardubice.Setkání tří generací houslistů!Sál Centra Kosatec, Sladkovského 2824 Pardubice.SUZUKI centrum Pardubice – dětská houslová škola pod vedením Mgr.art Lucie Benešové.DUO Lucia Zuza – houslistky z Komorní filharmonie Pardubice.Pavel Vaněk- zasloužilý člen…

Více

Zahradní slavnost v Centrum Kosatec (25. narozeniny)

Zahradní slavnost v Centrum Kosatec aneb “25.narozeniny slavíme společně”. V úterý 14.6.20222 ve 14 hodin bude u nás v Centru Kosatec “dvojitá oslava narozenin” –  České abilympijské asociace (Centrum Kosatec) a CEDRu.Akce je pojatá jako slavnost zahradní, tudíž se bude odehrávat převážně na naší krásné vnitroblokové zahradě.Je to oslava pro zaměstnance Kosatce a CEDRu, ale mohou se zúčastnit lidé i mimo naši organizaci (speciálně koncert v 18 hodin).Program bude pestrý a…

Více

“Seniorské středy aneb čaj o 3”

V Centru Kosatec jsme jako novinku zavedli Seniorské středy, tzn. aktivity pro starší generaci, která v poslední době, jako my všichni, nemohla sociálně a kulturně žít. Pilotní, první, blok je složen ze třech akci. Přednáška je o všem, co se vína týče a prapůvod pěstování vinné révy. Inspirativní povídání pana PhDr. Štefana Turay, který sám pochází ze slunného  Maďarska. Další povídání je o architektuře a urbanismu Pardubic a Hradce Králové….

Více