„Děti se dostanou ze školy do společenského prostředí, mohou si vyzkoušet různé druhy zaměstnání a vůbec to, jestli jim ta práce půjde a bude je bavit.“

Tato možnost dává naději.

„Žít plnohodnotným životem. Člověk, který najde pomocí tranzitního programu zaměstnání a udrží si ho, pociťuje uspokojení z vlastní osoby, zjišťuje, že také něco dokáže, přirozeně navazuje kontakty na pracovišti, zvýší se jeho finanční příjem, má běžné zážitky, je součástí určité společenské skupiny, je to pro něj krok k samostatnosti a soběstačnosti.“