Motto: „Stále se něco děje, kdyby se nedělo, nebyly by dějiny“

..a to platí i u nás v Centru Kosatec (dříve Česká abilympijská asociace,z.s.).

„Nadělili“ jsme si k 25.narozeninám značku spolehlivosti, respektive označení “Prověřená veřejně prospěšná organizace“!

Co to znamená?

Jednoduše řečeno jde o potvrzení, že se někdo povolaný podíval pod slupku neziskovky a nenašel tam nic shnilého. Za značkou se skrývají propracované metodiky a pečlivá práce hodnotitelů.

Pokud tedy narazíte na neziskovku se značkou, máte jistotu, že se jedná o organizaci, která řádně naplňuje své poslání a hospodárně využívá získané prostředky. (citace z webu AVPO ČR)

Tato značka, kterou spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, je udělena na dobu 3 let.

Jsme na to pyšní a připravení jít touto cestou dál.