Již přes 25 let celý náš tým Kosatce usiluje o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti pomocí poskytování sociálních služeb, vedení sociálního podnikání a konzultace bezbariérovosti. Za uplynulý rok 2022 se nám k těmto aktivitám podařilo rozšířit službu sociální rehabilitace o pobytovou formu, zahájili jsme provoz bistra v poliklinice KOLF, rozšířili jsme pracovní místa o práce na tkalcovském stavu, zapojili jsme se do projektu Culture Buddy a úspěšně jsme zakončili dvouletý projekt „Pracovně rehabilitační středisko“.  

Bistro v poliklinice KOLF 

Přijďte nás navštívit do nově zrekonstruovaného bistra v poliklinice KOLF, kde si pochutnáte na ručně vyráběném pečivu. Můžete u nás ochutnat různé koláčky, rohlíky, housky, chlebíčky, či slané i sladké svačinky. Zakoupit si můžete také naše výborné chleby, pomazánky a zeleninové i ovocné saláty. Přivítá vás tým milých kolegyň, které vám ochotně pomohou. 

Sociální rehabilitace pobytovou formou 

V průběhu poskytování služby sociální rehabilitace naše sociální pracovnice zaregistrovaly potřebu svých klientů v rámci nedostatečné dostupnosti bezbariérového ubytování. V této době jsou možnosti pro osoby se zdravotním postižením omezené a nedostačující. Tým kolegyň ze sociálních služeb na tuto potřebu zareagoval a sepsal úspěšný projekt pro rozšíření služby sociální rehabilitace o pobytovou formu. V současné době se ve vedlejší, nově zakoupené budově provádějí renovace odpovídající požadavkům bezbariérovosti. Na otevření se můžete těšit koncem letošního roku. 

Projekt Culture Buddy 

To, že nespíme na vavřínech, se ukazuje i v jiných aktivitách, které realizujeme i mimo hlavní cíle Centra Kosatec. Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic pracujeme na projektu jménem Culture Buddy. Pokud si název přeložíme do Českého jazyka, znamená „Kulturní parťák“. O tom celý projekt také je. Pomocí dobrovolníků, doprovázejících osoby se zdravotním postižením na všelijaké kulturní aktivity, se zvyšuje dostupnost kulturního prostředí pro osoby se zdravotním postižením. 

Projekt pracovně rehabilitační středisko 

Po dvouletém úsilí jsme v Centru Kosatec úspěšně zakončili projekt Pracovně rehabilitační středisko (PRST), na kterém spolupracujeme společně s AGAPem, Asociací pracovní rehabilitace a Úřadem práce ČR. Cílem projektu je ověřit funkčnost a efektivitu pracovně rehabilitačního střediska v prostředí pracovní rehabilitace a prozkoumat přínosy a bariéry související se stávajícím konceptem. Laicky řečeno se jedná o pomoc osobám s nízkou zaměstnatelností si rozšířit své možnosti s konečným cílem nástupu do zaměstnání. Projekt je v současné chvíli ve vyhodnocovací fázi. Výsledky budou zveřejněny v průběhu tohoto roku.