Generátor nápadů na téma rozvoje sociálního podnikání v Pardubickém kraji. Zapojte se do soutěže „Společně pro sociální podnikání: soutěž nápadů“

Máte dobré nápady? Sem s nimi! Hledáme nadšence, kteří nám pomůžou vymyslet nové podnikatelské nápady pro sociální podniky. Zapojte se s námi do souboje nápadů. Na nejlepší nápady čekají zajímavá ocenění. 

Jak to bude probíhat?

Do soutěže se mohou přihlásit se svými nápady jak jednotlivci (15+, osoby mladší 18ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce), tak i týmy.  Soutěžící vyplní registrační formulář “Registrace”, kde uvede jak informace o podnikatelském nápadu, tak i informace o sobě či týmu

Soutěžící předkládá podnikatelský záměr ve formě popisu a charakteristiky produktu/služby se zacílením na sociální podniky, a to do jedné z následujících oblastí:

 • 3D tisk
 • Gastro provoz/Pekárna/Cukrárna
 • Šicí dílna
 • Truhlářská dílna
 • Dílna keramiky
 • Služby
 • Produkty vlastní produkce (např. zemědělství)
 • Jiné

Výběrová komise vybere 10 nejlepších a ti budou mít možnost nápad odprezentovat osobně před odbornou porotou.

Základní charakteristiky akce

 • Rozvoj sociálního podnikání – Základním tématem je snaha o zvýšení  povědomí o sociálním podnikání a zároveň i podpora podnikavosti a tím zlepšení celkové socioekonomické situace v regionu.
 • Networking – Na akci se setkáte se zástupci sociálních podniků, odborníky a aktivními lidmi z regionu.
 • Soutěž – Nejlepší nápady budou odměněny a týmy či jednotlivci budou mít možnost navázat spolupráci se sociálními podniky v kraji.

Zadání

Soutěžící uvede jednotlivé oblasti:

 • Podrobný popis výrobku či služby, kterou lze aplikovat na sociální podnik a uvedení konkrétní oblasti.
 • V čem je daný produkt či služba přínosná nebo unikátní pro sociální podnik.
 • Odhad nákladů na výrobu či poskytnutí služby.
 • Popis zákazníka – pro koho bude služba či produkt určen.
 • Odhad prodejní ceny.
 • Stručný popis konkurence.

Proč se přihlásit do soutěže?

 • Budete mít možnost setkat se s novými lidmi, kteří mají chuť pracovat a vytvářet něco nového.
 • Jedná se o možnost, jak přivést k životu svůj nápad a získat zpětnou vazbu od poroty. Následně můžete zahájit spolupráci s některým sociálním podnikem v kraji.  
 • Zažijete smysluplné odpoledne plné inspirace.
 • Bude-li váš soutěžní záměr zajímavý, čekají na vás ceny, které pro výherce připravili organizátoři.

Termín

Přihlášky do soutěže lze učinit přes “Registrace” do 15. 5. 2024.
Prezentace záměrů a vyhlášení proběhne v pátek 24. 5. 2024

Organizátoři

 • Centrum Kosatec, z. s.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Partneři

 • Pardubický kraj
 • P-PINK (Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.)