Zážitkový seminář

Netradiční zážitek

Zážitkový seminář provozujeme od roku 2004,  za 15 let jím prošlo více než 17 500 lidí. Seminář plný netradičních zážitků je určený pro široké věkové spektrum  – od malých dětí až po dospělé. Těm se pomocí autentického prožitku “na vlastní kůži” snažíme ukázat skutečný život, pocity a problémy lidí s nejrůznějšími typy tělesného postižení.

Zážitkový seminář primárně realizujeme v Centru Kosatec v Pardubicích, které je celé bezbariérové a fyzická omezení (např. paraplegie, kvadruplegie) si zde mohou účastníci vyzkoušet opravdu na maximum. Zážitkový seminář ale rádi zorganizujeme také jinde, např. ve školce, ve škole, na úřadě, ve firmě, v nemocnici. Vše záleží na individuální domluvě.

Jedinečným aspektem našeho semináře je, že se ho z naší strany účastní lidé se zdravotním postižením, naši zaměstnanci. Má to nesmírnou váhu na celou kvalitu semináře. Prožitek a účinek celého procesu se tím pro účastníky několikanásobně zvýší. Při semináři otevřeně mluví o svém znevýhodnění a je to velmi autentické. Účastníci se mohou aktivně zapojovat a klást libovolné otázky, na které dostávají odpovědi.

Součástí semináře může být také ukázka Canisterapie a Zooterapie, kterou vám ukáže Tereza Němcová ze školy pro psy Ballgine

 

Zážitkový seminář pro příměstské tábory

Na letní prázdniny 2019 jsme připravili unikátní nabídku pro pořadatele příměstských táborů v Pardubicích a okolí. Zajistíme pro děti půldenní atraktivní program v Centru Kosatec nebo přijedeme do prostor, kde se příměstský tábor odehrává. Děti si na vlastní kůži vyzkouší jak se cítí hendikepovaní v běžných životních situacích a zodpovíme jim všechny otázky k této problematice. Program tohoto zážitkového semináře je variabilní s ohledem na věk dětí, které se ho účastní. Pokud vás jako pořadatele příměstského tábora tato nabídka zaujala, zkontaktujte, prosím, paní Hanu Stierankovou na telefonním čísle: 777 303 730 nebo na emailu: hana.stierankova@k2p.cz

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – NABÍDKA KE STAŽENÍ

 

Zážitkový seminář pro mateřské školy

Pro předposlední a poslední ročníky mateřských škol máme připraven zážitkový seminář “na míru”. To znamená, že jeho náplň je maximálně přizpůsobena dětem do 6 let věku. Tento seminář pořádáme pro pardubické školky přímo v Centru Kosatec, pro mimopardubické máme nabídku, že s celým seminářem přijedeme přímo do školky. Více informací naleznete v odkazu ke stažení níže nebo vám je velice ráda poskytne paní Hana Stieranková na telefonním čísle: 777 303 730 nebo na emailu: hana.stierankova@k2p.cz

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY – NABÍDKA KE STAŽENÍ

 

Zážitkový seminář pro základní školy

Pro první i druhý stupeň základních škol jsme připravili zážitkový seminář, který je přizpůsoben věku žáků, jejich dovednostem a znalostem. Hodí se tedy pro žáky ve věku 6 – 15 let, protože jeho náplň máme částečně variabilní. Tento zážitkový seminář pořádáme pro základní školy z Pardubic přímo v Centru Kosatec. S tímto zážitkovým seminářem přijedeme za žáky i přímo do školy. Více informací naleznete v odkazu ke stažení níže nebo vám je velice ráda poskytne paní Iva Preussová na telefonním čísle: 725 284 422 nebo na emailu: iva.preussova@caacz.cz

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NABÍDKA KE STAŽENÍ

 

Zážitkový seminář pro střední, vyšší odborné a vysoké školy

Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol máme připravený zážitkový seminář, který je rozdělen na 2 části. V teoretické části se studenti dozvědí formou prezentace o životě s hendikepem a sociální práci. Součástí je také rozhovor s některým s hendikepovaných zaměstnanců našeho centra. V praktické části si potom studenti vyzkouší pohyb na invalidním vozíku, automatické schodišťové sedačce, pohyb v budově s nasimulovanými očními vadami a poslepu, sebeobsluhu při poranění rukou a další techniky. Součástí praktické části je také canisterapie a zooterapie. Více informací naleznete v odkazu ke stažení níže nebo vám je velice ráda poskytne paní Iva Preussová na telefonním čísle: 725 284 422 nebo na emailu: iva.preussova@caacz.cz

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY – NABÍDKA KE STAŽENÍ

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ S PROJEKTY ZÁŽITKOVÉHO SEMINÁŘE

Vzhledem k finanční náročnosti provozování zážitkových seminářů nabízíme atraktivní partnerství našim donátorům, reklamním partnerům a podporovatelům:

PARTNERSTVÍ – ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO MŠ

 

Pro více informací o partnerství se zážitkovým seminářem nás, prosím, kontaktujte:
Tomáš Cipra – tel.: 730 581 605, email: tomas.cipra@caacz.cz

 

Všechny nabízené typy zážitkových seminářů lze také připravit “na míru” – tzn. podle odborného zaměření školy, požadavků pedagogů nebo aby vhodně doplnili probírané téma v konkrétním předmětu. Budeme rádi, když nám zavoláte a řeknete nám své požadavky.

 


Tento projekt podporuje

pardubice-logo