Zážitkový seminář

Netradiční zážitek

Zážitkový seminář provozujeme od roku 2004,  za 14 let jím prošlo neuvěřitelných 16 967 lidí. Seminář plný netradičních zážitků je určený pro široké spektrum lidí – od malých dětí po dospělé. Těm se pomocí autentického prožitku “na vlastní kůži” snažíme ukázat skutečný život, pocity a problémy lidí s nejrůznějšími typy tělesného postižení.

Zážitkový seminář primárně realizujeme v Centru Kosatec v Pardubicích, které je celé bezbariérové a fyzická omezení (např. paraplegie, kvadruplegie) si zde mohou účastníci vyzkoušet opravdu na maximum. Zážitkový seminář rádi zorganizujeme také jinde, např. ve škole, na úřadě, ve firmě, v nemocnici. Vše záleží na individuální domluvě.

Jedinečným aspektem našeho semináře je, že se ho z naší strany účastní lidé se zdravotním postižením, naši zaměstnanci. Má to nesmírnou váhu na celou kvalitu semináře. Prožitek a účinek celého procesu se tím pro účastníky několikanásobně zvýší. Při semináři otevřeně mluví o svém znevýhodnění a je to velmi autentické. Účastníci se mohou aktivně zapojovat a klást otázky, na které dostávají odpovědi.

Leták ke stažení

Aktuální ceník zde!!!


Tento projekt podporuje

pardubice-logo