Letos v květnu bude AbiFest!

 

 

 

Po několikaleté pauze se v Pardubicích bude konat AbiFest a v jeho rámci národní abilympiáda – soutěžní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností lidí se zdravotním postižením. Ta se vůbec poprvé rozšíří o abilympiádu na zkoušku a pro firmy: informace o nich zveřejníme v příštím newsletteru. AbiFest se uskuteční v pátek 24. května v Enteria aréně.

 

 

Mezi zvažovanými disciplínami je malba na hedvábí, výroba nábytku, šití dámského oděvu, návrh plakátu, keramika či košíkářství. Informace o vyhlášených oborech včetně pravidel a zadání se objeví v únoru na stránkách www.centrumkosatec.cz. Zájemci se do nich budou moct přihlásit od 1. března.

(pel)


Zveme vás na únorové akce

 

 

Ve středu 14. února začne v 18 hodin degustace vín. Someliér nabídne tři druhy tichého a čtyři druhy perlivého nápoje z produkce soukromého vinaře z obce Prušánky na Hodonínsku. Letošní první akce tohoto typu bude přitom dvojnásob zajímavá: její součástí totiž bude sabráž neboli otvírání láhve šumivého vína šavlí a příjemnou atmosféru podpoří vystoupení country kapely Medvědi.

Vstupenky za 450 korun prodává kavárna Kosatec a vinotéka v Pichlově ul. 2883 (telefon: 604 967 920).

 

 

O dva týdny později, tedy 28. února, od 19 hodin premiérově sólově vystoupí zpěvačka Jindra Zelenková. V dětském věku byla členkou komorního souboru GAUDIUM pardubické Lidové školy umění, v pozdějších letech zpívala s folkovou kapelou Od ucha k uchu a vokální skupinou Sunday Sextet. V Kosatci zazpívá za klavírního doprovodu Radka Škeříka hlavně šansony.

Cena lístku v předprodeji v kavárně Kosatec je 250 korun, v den konání koncertu 300 korun.

(mk)


Naše sociální firma rozšířila své služby i kavárnu

 

 

Centrum Kosatec ve Sladkovského ulici v Pardubicích oznámilo na konci loňska několik příjemných novinek. První z nich je propojení jeho sídla se sousední budovou a zřízení Sociálního centra Kosatec II, poskytujícího nové příležitosti pro místní komunitu. Projekt jsme realizovali díky výrazné dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, vlastním zdrojům a podpoře Magistrátu města Pardubic a Pardubického kraje.

V rozšířeném centru bude v přízemí otevřena nová prodejna výrobků ze sociálního podnikání. Jde o čerstvé pečivo, chléb, koláče, buchty a další „kosatčí“ dobroty, dále o předměty z keramické, šicí, tkalcovské dílny a 3D tisku.

 

 

 

V prvním patře provozujeme od začátku roku 2024 dva tréninkové byty v rámci rozšířené služby sociální rehabilitace. Pobytová forma této služby má kapacitu čtyř klientů. Byty jsou určeny pro lidi se zdravotním postižením nebo se zkušeností s duševním onemocněním.

 

 

Nezůstáváme pozadu ani v inovacích: investovali jsme do tiskárny pro cukrářské výrobky. Tím rozšiřujeme naši nabídku o originální potisky dle individuálních přání zákazníků. Ukázky nového potisku jsme představili na prodejní výstavě Pardubického kraje, na vánočních trzích na Příhrádku a samozřejmě i v naší kavárně a nové prodejně.

Pustili jsme se do rozšíření kavárny, která zároveň prošla kompletní proměnou díky nové dlažbě a stylovému nábytku. Nový design lépe odpovídá očekávání návštěvníků. Také jsme navýšili místa k sezení rozšířením prostor o zimní zahradu a venkovní posezení.

Centrum Kosatec je prostě plné inovací a společenské angažovanosti.

Přijďte, a uvidíte! Těšíme se na vás.

(pel)


Digitální doba se neobejde bez simultánního přepisu!

Za pozornost stojí ojedinělá příručka, vydaná loni a určená stávajícím, začínajícím i budoucím novinářům. Ale nejen jim. Publikace s výstižným názvem Digitální doba s lidskou tváří totiž poskytuje i vhled do problematiky lidí se zdravotním postižením.

Recenzi příručky napsal zkušený žurnalista Jaroslav Winter, člověk s praktickou hluchotou. Přečíst si ji můžete na stránkách www.helpnet.cz/aktualne/digitalni-doba-s-lidskou-tvari-pomuze-prirucka-pro-novinare-k-lepsimu-informovani. Autor se však nemohl zúčastnit závěrečného prosincového sympozia, a to ze závažného důvodu, který se týká i AbiFestu, který letos v květnu uspořádá Centrum Kosatec.

Proto citujeme závěr recenze: „Jako člověk s praktickou hluchotou potřebuji simultánní přepis, který na rozdíl od tlumočení do českého znakového jazyka na sympoziu nebyl zajištěn. S tím souvisí jediná moje závažná připomínka a zároveň doporučení na doplnění příručky při její případné aktualizaci.

Když chybějí titulky

Příručka správně poukazuje na to, že ,dle Listiny základních práv a svobod, ale i dle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají neslyšící právo dostávat informace ve své mateřštině – u nás tedy v českém znakovém jazyce (ČZJ)̒.

Zcela však opomíjí mnohonásobně početnější skupinu osob se sluchovým postižením, které nepoužívají znakový jazyk, ale jejich mateřštinou je český jazyk, proto potřebují převádět mluvený projev do textové podoby. Z celkového počtu zhruba půl milionu lidí se sluchovým postižením je jen 10 až 15 tisíc uživatelů znakového jazyka.

Ostatně zákon č. 384/2008 Sb., kterým se mění uvedený, mezi komunikačními systémy neslyšících osob jmenovitě uvádí i simultánní přepis, doslovně ,převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném časeʽ.

Případná aktualizace příručky by měla upozornit také na problém s titulky, které s výjimkou veřejnoprávní České televize postrádá naprostá většina televizních pořadů i videí zveřejňovaných na webu. Přitom stále rostoucí počet informačních i publicistických výstupů má podobu videí, ale jen málokterá jsou opatřena titulky. Podobně u poslední dobou velmi populárních podcastů jen výjimečně je i jejich přepis. Tím se ovšem autoři připravují o početnou skupinu potenciálních diváků a posluchačů.

Při aktualizaci příručky by bylo vhodné reagovat i na překotný rozvoj generativní AI a jejího používání, který nebylo možné v době psaní plně postihnout. Už nyní dokáže AI vygenerovat zcela věrohodně vyhlížející fiktivní projevy autentických mluvčích, což s dalším technologickým rozvojem přinese ještě větší výzvy médiím, jak si ověřovat pravost fotografií i videí a zda a jak označovat podíl AI na vlastní tvorbě.“

AbiFest se v Pardubicích naposledy konal na jaře 2019. Od jeho zahájení po zakončení se lidé dozvídali potřebné informace jednak přes mikrofon, jednak díky simultánnímu přepisu na promítací plátno. Neměl by na téhle akci chybět ani letos v květnu.

(pel)


Křížovkářské okénko

První newsletterová křížovka letošního roku se tematicky neodlišuje od poslední loňské – je tedy znovu o abilympiádě. Zároveň ale připomíná jednu dlouholetou aktivitu Národní rady osob se zdravotním postižením, která je s ní v tomto případě úzce propojena.

Luštitelé, kteří pošlou na e-mailovou adresu milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz správné znění tajenky, získají originální cenu z keramické „kosatčí“ dílny. Na stejném e-mailu je možné domluvit si její osobní výběr, jinak je nutno připsat korespondenční adresu.

(mk)