Sociální centrum Kosatec II

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017322

Projekt řeší rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Díky pořízení a rekonstrukci budovy pro oblast sociální infrastruktury dojde ke zvýšení kapacit organizace poskytující služby obecně prospěšného zájmu. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění a větší flexibilitě poskytovaných sociálních služeb.

Realizací projektu dojde k vytvoření zázemí sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Nemovitost, která je předmětem projektu, se nachází v těsném sousedství se sídlem žadatele a realizací projektu dojde k fyzickému propojení obou budov pomocí spojovacího krčku, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do 2. patra budovy.

Projekt Sociální centrum Kosatec II je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19