Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Ubrousková technika

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnost a nápad při dekoraci nejrůznějších předmětů ubrouskovou technikou.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Soutěžící ozdobí ubrouskovou technikou kancelářský šanon na téma „Album dítěte“.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál Soutěžící si přinesou ubrousky vhodné na ubrouskovou techniku. Ze strany organizátorů bude dodán kancelářský šanon.
3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou podložku na stůl, nůžky, štětce, lak, izolepu, lepidlo pro decoupage a další pomůcky, které potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení zadaného tématu20
Propojení tvaru předmětu a motivu ubrousku20
Originalita15
Výtvarné provedení25
Dodržení časového limitu20
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz