Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Počítačová editace textu

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. CÍL PRÁCE
Demonstrovat schopnost užití textového procesoru v přípravě a editaci textu.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Napsat cca 2stránkový dokument pod názvem Abilympiáda 2024 podle ručně psané předlohy,
editovat a připojit k němu cca 1–2stránkový text, dříve pořízený v elektronické podobě.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Použitý software: MS Word for Windows.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 2 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Schopnost použít vlastnosti editoru30
Gramatická a pravopisná správnost40
Grafická úprava30
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz