Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Malování na kameny

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, získání inspirace a motivace pro další rozvoj soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit technikou malby na kameny obrázek na téma „Srdce z lásky daruji“.
Lze využít tvar kamene, lze i zhotovit celkovou kompozici z jednotlivě malovaných kamenů.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál Soutěžící si přinesou kameny zajímavých tvarů a velikostí pro svůj výtvarný záměr.
Dále si přinesou vhodné barvy, nejlépe ředitelné vodou (tempery, akrylové…).
3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou: štětce, kontury, palety, hadřík, pro dosušení fén a další předměty, které potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 2 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dodržení tématu30
Tvořivost30
Umělecké zpracování20
Čistota práce20
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz