Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Malba na sklo

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky,
získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit technikou malby na sklo obrázek na téma „Výlet do ZOO“.
Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu,
kterou si vloží pod skleněnou desku.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál Organizátoři zajistí sklo na malování velikosti 23 x 17 cm.
Soutěžící si přinesou vodou ředitelné (vypalovací) barvy na sklo. (NIKOLI Windowcolors – slupovací.)
3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou: štětce, kontury, palety, hadřík a další předměty, které k malování potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Originalita a celkový dojem30
Míchání barev30
Čistota provedení20
Dodržení limitu20
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz