Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Fotografování

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. ÚKOL
Vytvořit výtvarné i dokumentární fotografie na téma „Město Pardubice – Automatické mlýny“. Jde o novou kulturní čtvrť uprostřed Pardubic.

2. PŘIDĚLENÝ ČAS
V pátek 24. 5. 2024 od 9.30 do 12.30 hod. Sraz soutěžících v 9.20 hod. u prezence,
kde soutěžící obdrží podrobné instrukce vč. zodpovězení případných dotazů.

3. JAK PREZENTOVAT PRÁCI

Soutěžící vyfotografuje maximálně 10 fotografií. Paměťovou kartu odevzdá nejpozději ve 12.30 hod.
vloženou v obálce se svým jménem u prezence.

4. INSTRUKCE
a) fotografie vyfotografované fotoaparátem si autor může upravit ve fotoaparátu, (barva, kontrast, jas, výřez.)
b) Pokud na kartě bude více fotografií než 10 rozhodčí bude hodnotit pouze prvních 10 snímků a na ostatní nebude brán zřetel.
Poznámka Počítač s potřebným softwarem bude k dispozici u prezence.

5. POMŮCKY, KTERÉ SI KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ MUSÍ PŘINÉST
digitální fotoaparát/y s minimálním rozlišením 5 megapixely, – 2x paměťová karta schopná uložit alespoň 30 obrázků,
spojovací kabel fotoaparátu s počítačem, – vybavení (kabel, adaptér atd.) ke stažení 10 vybraných fotek na počítač pomocí USB portu.
Poznámka Soutěžící si připraví seznam vybavení, které budou mít u sebe v době soutěže, a s předstihem ho předají rozhodčím ke schválení.
Rozhodčí si vyhrazují právo neschválit jakýkoliv z předmětů, který by mohl soutěžícího zvýhodňovat.

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Rozhodčí vytisknou každému soutěžícímu 5 nejlepších fotografií z 10 odevzdaných a vyhodnotí je podle níže uvedených kritérií.
Dovednosti každého soutěžícího budou posuzovány na základě zhotovené práce.

7. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Technická kvalita (ostrost, rozlišení)30
Kompozice20
Výtvarný záměr nebo dokumentární zaznamenání objektu a života v prostoru50
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz