Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Vyrobit dekoraci podle poskytnutého nákresu (fotografie).

3. MATERIÁL, POMŮCKY
Pro soutěžící bude připraven veškerý materiál potřebný pro zhotovení výrobku. Pomůcky si soutěžící přinesou své.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Dokončení výrobku a jeho srovnání s předloženým nákresem18
Jednoduchost vzhledu22
Těsnost vázaných uzlů15
Správné použití uzlů25
Velikost, dodržení rozměrů12
Čistota práce8
CELKOVÝ POČET BODŮ100