Abilympiáda 2024

Jednotlivé disciplíny

Cukrářství

Abilympiáda 2024 Obecná pravidla * Pravidla disciplín * Vyhlášené disciplíny *  Záštity

1. CÍL PRÁCE
Soutěžící v tomto oboru mohou prokázat svoje schopnosti a nápad při zdobení dortu na dané téma.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zdobení jednoho dortu z daných polotovarů ve spotřebním koši. Každý soutěžící nejprve vypracuje nákres ozdoby dortu.
Stručně popíše suroviny sloužící na ozdobu, jež hodlá použít k vystižení tématu „Valentýnské srdce“.
Ozdoby musí splňovat veškeré hygienické předpisy a musí být poživatelné.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Materiál Pro soutěžící bude k dispozici korpus, krém máslový světlý a pařížský hnědý.
3.2 Pomůcky Soutěžící si přivezou tác, papírové ozdobné dortové ubrousky na podložení, dále si mohou přinést vlastní zdobicí sáčky,
trubičky, stěrku, dortový nůž a libovolné další pomůcky. Pro výstižnost svého záměru mohou použít mandlovou modelovací hmotu
ze sušeného mléka a modelovat před zraky diváků. Stejně tak si mohou přinést hotové dekorační prvky, ale při modelování bude hodnocení vyšší.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení, alespoň bílý plášť a bílou čepici. Pro instalaci dortu si lze přinést další pomůcky za účelem zlepšení výsledného dojmu (zátiší).

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny. Doporučujeme vyhradit si před zahájením soutěže zhruba 1 hodinu pro zhotovení nákresu.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Písemná příprava – nákres ozdoby minidezertů10
Dodržování základních cukrářských postupů20
Moderní pracovní postupy, úprava výrobků30
Celkový estetický dojem30
Vhodnost použitých zdobných prvků10
CELKOVÝ POČET BODŮ100

Kontakty

   Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

    777 005 525

   jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz