Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

Svitavská nemocnice

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

Tel.: + 420 461 569 111 (ústředna)
e-mail : posta.svitavy@nempk.cz
Web: www.nempk.cz

mapa přístupnosti objektů ve Svitavské nemocnici (vytvořeno ve službě moje mapy Google).

AVrátnice/Informace
LPS pro dospělé
Odběrová ambulance
Chirurgické ambulance
ARO
Gastroenterologie
BChirurgie
Interna
Ultrazvuk srdce
Anesteziologická ambulance
Urologie
Gynekologie
Dětské oddělení
DORL pohotovostní služba pro děti i dospělé
EStravovací provoz
FPsychiatrie a psychoterapie
Psychologické ambulance
IRadiodiagnostika
GTransfuzní oddělení
P
O
L
I
K
L
N
I
K
A
Lékárna na poliklinice
LPS pro děti a dorost
Kožní
Plicní
Ambulance – MUDr. Irena Jokičová
Mamografie
Interní ambulance
Kardiologická ambulance
Hematologická ambulance
ORL ambulance
Ambulance klinické logopedie
Dětské odborné ambulance
Onkologie Multiscan

Legenda k tabulkám:

Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).

piktogram  přístupné    piktogram  částečně přístupné    piktogram  obtížně přístupné nebo nepřístupné

Tabulka přístupnosti jednotlivých oddělení

BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum mapování/přemapování
1.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektpřístup od autobusového nádražíano12/2021
2.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Vrátnice/Informace
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
3.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Lékárna
na poliklinice
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
4.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
5.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
vyhrazené 4vedlejší vstup přístupnýpřístupnýneníano12/2021
6.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Chirurgická pohotovost
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
7.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektD
ORL pohotovostní služba pro děti i dospělé
vyhrazené 1+2vedlejší vstup přístupný s dopomocí (výtah)přístupnýneníano10/2021
8.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektE
Stravovací provoz
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano10/2021
9.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Kožní ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
10.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
TBC ambulance - plicní, spirometrie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
11.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Ambulance praktického lékaře - MUDr. Irena Jokičová
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
12.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Mamografie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

13.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Chirurgické ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
14.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Chirurgie – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

INTERNÍ ODDĚLENÍ

15.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Interní odborná ambulance - Diabetologická, Endokrinologická, Angiologická, Osteologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
16.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Interní, Diabetologická, Osteologická a Cévní ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
17.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Kardiologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
18.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Gastroenterologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
19.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Endoskopie
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
20.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Příjmová ambulance interního oddělení
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
21.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Interna - lůžková část - muži
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
22.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Interna - lůžková část - ženy
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
23.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Ultrazvuk srdce
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

24.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Anesteziologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
25.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Lůžková stanice ARO
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

26.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektI
Výpočetní tomografie (CT)
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
27.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektI
Denzitometrie
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
28.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektI
Skiagrafie (RTG)
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
29.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektI
Ultrazvuk
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano10/2021

HEMATOLOGICKO - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

30.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektA
Odběrová ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné- závada (1.NP vestibul)ano10/2021
31.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Hematologická ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
32.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektG
Transfuzní úsek
obecnépřístupný s dopomocípřístupný s dopomocíneníano10/2021

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

33.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Urologická ambulance
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
34.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Urologie - lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

ODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

35.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
ORL ambulance
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
36.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektD
Lůžkové ORL oddělení
vyhrazené 1+2vedlejší vstup přístupný s dopomocí (výtah)přístupnýneníano10/2021
37.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Ambulance klinické logopedie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021

GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

38.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Gynekologie – ambulantní část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
39.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Gynekologie – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

40.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Dětské odborné ambulance -

Diabetologická, Metabolická, Endokrinologická, Nefrologická, Kardiologická ambulance
vyhrazené 4vedlejší vstup přístupnýpřístupnýneníano12/2021
41.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Příjmová ambulance dětského oddělení
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021
42.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektB
Dětské oddělení – lůžková část
vyhrazené 1+2přístupný s dopomocípřístupnýneníano10/2021

PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

43.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektF
Oddělení psychiatrie a psychoterapie - Příjmová ambulance
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
44.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektF
Psychiatrická a psychologická ambulance pro dospělé a ambulance dětského psychologa
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano10/2021
45.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektF
Oddělení psychiatrie a psychoterapie - lůžkové oddělení
vyhrazené 1+2přístupnýpřístupnýpřístupnéano10/2021

MULTISCAN

46.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Ambulance klinické onkologie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021
47.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektpoliklinika
Ambulance klinické onkologie - Aplikace chemoterapie
vyhrazené 4přístupnýpřístupnýpřístupné (1.NP)ano12/2021