Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Pardubická nemocnice

Pardubická nemocnice
Kyjevská 44
53203 Pardubice

Tel. Nonstop + 420 840 111 246
Tel. + 420 466 011 111, + 420 467 431 111
e-mail: posta.pardubice@nempk.cz

mapa přístupnosti objektů v Pardubické nemocnici (vytvořeno ve službě moje mapy Google).

2 –  Ortopedie, Dětská chirurgie, Neurochirurgie, Chirurgie

3 – Urologické oddělení, Porodnicko – gynekologické oddělení

4 – Kardiologické oddělení

5 – Oční oddělení, Oddělení klinické hematologie, Centrum hyperbarické medicíny

6 – Ušní, nosní, krční (ORL), Psychiatrické oddělení

7 – Dětské oddělení

8 – Psychiatrické oddělení – stacionář

10 – Ergoterapie, ergodiagnostika

13 – Vrátnice, lékárna, zdravotnické potřeby, psychologie, psychiatrie,
logopedie, centrum pracovního lékařství, zdravotně sociální oddělení, ARO – ambulance bolesti

14 – Radiodiagnostistické oddělení

15 – Informační centrum

17 – Infekční oddělení, Plicní oddělení, Ústní, čelistní a obličejová chirurgie, Zubní pohotovost

18 – Kožní oddělení, Neurologie

19 – Neurologie

26 – Biochemické laboratoře, Mikrobiologie

27 – Chirurgie, ARO, Transfúzní oddělení

28 – Interní oddělení, Geriatrické oddělení, Centrum rehabilitace

30 – Multiscan – oddělení klinické a radiační onkologie

31 – Agel – kardiologické centrum

40 – Dialyzační středisko

Legenda k tabulkám:

Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).

piktogram  přístupné    piktogram  částečně přístupné    piktogram  obtížně přístupné nebo nepřístupné

Tabulka přístupnosti jednotlivých oddělení

BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum map./přemap.
1.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektpřístup od zastávek MHD----ano11/2018
2.-13
Vrátnice
vyhrazené 1--neníano01/2019
3.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt13
Lékárna
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýneníano01/2019
4.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Zdravotnické potřeby
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2019
5.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt27
Chirurgie - pohotovostní ambulance - emergency
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné závadaano11/2018
6.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17
Zubní pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
7.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt19
Neurologie - pohotovostní ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano12/2018
8.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17
Ústavní pohotovost ústní, čelistní a obličejové chirurgie
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
9.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17
Infekční oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýnení
-
přístupné ve 3. NP
ano12/2018
10.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17
Plicní oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
11.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objekt7
Lékařská pohotovost pro děti a dorost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano12/2018
12.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt4
Kardiologické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
13.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt14
Radiodiagnostické oddělení - pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano02/2019
14.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt5
Oční oddělení – pohotovost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
15.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Interní oddělení –pohotovost
obecnépřístupný strong>přístupnýpřístupné - závadaano01/2019
16.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Ušní, nosní, krční oddělení (ORL) - pohotovost
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
17.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt3
Porodnicko - gynekologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupný - hlavnípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
18.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt3
Urologické oddělení - pohotovost
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1. NP - závadaano02/2019
19.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt15
Informace - recepce
-
Pokladna
-
Oddělení komunikace a marketingu
-
Podatelna
-
Bistro
-
Prodejna
-
Jídelna pro zaměstnance
obecnépřístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupný v 1. NPpřístupné v 1. NP - závadaano01/2019
20.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt5
Centrum hyperbarické medicíny
vyhrazené 2přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
21.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Centrum pracovního lékařství
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano02/2019
22.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Zdravotně sociální oddělení
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2. NP - závadaano02/2019
23.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Centrum duchovní péče OÁZA
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
24.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt40
Dialyzační středisko Pardubice I. Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
vyhrazené 2přístupnýpřístupnýpřístupnéano02/2019

CHIRURGIE

25.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt27
Ambulance všeobecné chirurgie
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
26.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Poradny
-
Mammologická a onkochirurgická poradna
-
Poradna hrudní a plicní chirurgie
-
Poradna gastroenterologie a laparoskopie
-
Mammologický onkochirurgický kabinet
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
27.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Ambulance pro kolorektální chirurgii
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
28.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Ambulance a poradny úrazové chirurgie
-
Poradna pro artroskopii
-
Poradna pro léčení popálenin a úrazovou plastiku
-
Poradna pro závažné a komplikované poúrazové stavy
-
Sportovní traumatologie, artroskopie, posudková činnost
-
Poradna pro poranění nohy
-
Poradna pro poranění zápěstí a ruky
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
29.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Poradny oddělení cévní chirurgie
-
Cévně-chirurgická poradna
-
Angiologická poradna
-
Endokrinochirurgická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano11/2018
30.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Stacionář chirurgických oborů
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano03/2019
31.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt27
Lůžkové oddělení 
-
JIP I chirurgických oborů (2.NP)
-
JIP II chirurgických oborů (2.NP)
-
Lůžková část odděl. úrazové chirurgie (4.NP)
-
Lůžková část chirurgické odděl. (5.NP)
-
Lůžková část cévní a plastické chirurgie (5.NP)
-
Lůžková část chirurgického odděl.
(6.NP)
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závada (u chirurgie bud.27)ano03/2019

NEUROCHIRURGIE

32.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Ambulance a odborné poradny
-
Poradna pro bolestivé syndromy
-
Poradna pro neurochirurgické poúrazové stavy
-
Poradna pro problematiku periferního nervového systému
-
Poradna pro neurochirurgické onkologické stavy
-
Poradna pro sportovce
-
Spondylochirurgická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné - závada
(u chirurgie bud. 27)
ano11/2018
33.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie)ano03/2019

DĚTSKÁ CHIRURGIE

34.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Ambulance a poradny
-
Poradna pro vady dětských kyčlí
-
Poradna pro poúrazové stavy
-
Poradna pro retence varlat
obecnéhlavní vstup přístupný s dopomocí

vedlejší vstup přístupný
přístupnýpřístupnéano11/2018
35.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie)ano03/2019

ORTOPEDIE

36.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Ambulance a poradny
-
Poradna pro náhrady kyčelních, kolenních a ramenních kloubů
-
Poradna pro dětskou ortopedii
-
Poradna pro septickou ortopedii
-
Poradna pro artroskopie, onemocnění ramenních a kolenních kloubů
-
Poradna pro skoliosy
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné - závada
(u chirurgie)
ano12/2018
37.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt27, 2
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada
(u chirurgie)
ano03/2019

TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

38.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt27
Odběry dárců krve
-
Odběry dárců plazmy
-
Autologní odběry
-
Odběr vzorku krve k zařazení do registru dárců kostní dřeně
obecnépřístupnýpřístupný s dopomocínení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano03/2019

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ (ARO)

39.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt2
Anesteziologická ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)
ano03/2019
40.13
Ambulance bolesti
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné ve 2.NP - závadaano02/2019
41.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt27
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP- závada(u chirurgie bud. 27)ano03/2019

NEUROLOGIE

42.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt19
Neurologické poradny
-
Cévní poradna
-
Dětská neurologie
-
Extrapyramidová poradna
-
Poradna pro bolesti hlavy
-
Protizáchvatová poradna
-
Vyšetření EMG, VEP, BAEP, MEP
-
Vyšetřovna – EEG laboratoř
obecnépřístupný - hlavnípřístupný s dopomocíneníano12/2018
43.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
Všeobecná ambulance
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
44.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
MS CENTRUM
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
45.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt19
Lůžková část
obecnépřístupný - hlavnípřístupný s dopomocíneníano03/2019

KOŽNÍ ODDĚLENÍ

46.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
Ambulance/poradny
-
Poradna pro psoriasu a atopický ekzém
-
Flebologická poradna a ambulance pro hojení ran
-
Ambulance STD
-
Poradna pro kožní nádory
-
Lymfologická poradna
-
Poradna pro onemocnění akné
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
47.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
Kosmetický ústav
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
48.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
Fototerapie
-
Lymfoterapie
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano12/2018
49.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt18
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocí (výtah)přístupný s dopomocíneníano03/2019

ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE - MULTIOBOROVÝ PAVILON 1.NP

50.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17
Ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
51.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupný s dopomocípřístupné v 1.NP - závadaano03/2019

PLICNÍ ODDĚLENÍ - MULTIOBOROVÝ PAVILON

52.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/2.NP
Ambulance a poradny
-
Poradna pro domácí oxygenoterapii a léčbu kyslíkem
-
Spirometrie
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
53.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/3.NP
Poradny
-
Bronchoskopie
-
Centrum pro závislé na tabáku
-
Poradna pro intersticiální plicní procesy
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
54.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/2.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano03/2019

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - MULTIOBOROVÝ PAVILON

55.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/3.NP
Odborné poradny
-
Toxo + Uzliny
-
Neuroinfekce
-
Infekční mononukleóza
-
Hepatální + Borelióza
-
Borelióza
-
Cestovní medicína, očkovací centrum
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano12/2018
56.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/4.NP
Ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýnení
-
přístupné ve 3.NP
ano12/2018
57.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/3.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano03/2019
58.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt17/4.NP
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve 3.NPano03/2019

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

59.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt7
Všeobecná ambulance
-
Odborné ambulance
-
Alergologická poradna
-
Nefrologická poradna
-
Neurologická poradna, EEG
-
Revmatologická poradna
-
Gastroenterologická poradna
-
Osteologická poradna
-
Diabetologická poradna
obecnépřístupnýpřístupnýneníano12/2018
60.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt7
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano03/2019

KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

61.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt4
Ambulance 1,2 EKG
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano12/2018
62.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt4
Poradny
-
Echokardiografie 1 – ultrazvuk srdce
kardiologická poradna VI - chlopení vady + srdeční selhání
-
Echokardiografie 2 – cévní poradna 2
kardiologická poradna
-
Ergometrie
Holtr
-
Poradna pro hypertenzi
Lipidologická poradna
Kardiologická poradna II, III, IV, V, VIII
HLP poradna
-
Cévní poradna 1
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2019
63.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt14
Ambulance funkční diagnostiky
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné (u RTG)ano01/2019
64.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt4
Lůžková část
-
2. NP
Jednotka intermediární péče
-
Arytmologická jednotka
-
Standardní oddělení
-
3. NP
Koronární jednotka
-
Standardní oddělení
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano03/2019

AGEL - KARDIOLOGICKÉ CENTRUM

65.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt31
Poradna pro invazivní kardiologii
-
Arytmologická poradna I, II
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano01/2019
66.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt4
Invazivní arytmologie
-
RTG pracoviště
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2019

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

67.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt26
Centrální odběrová místnost
-
Odběry krve
-
Příjem materiálu
vyhrazené 2přístupnýpřístupnýneníano01/2019

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

68.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt26
Ambulance
-
Příjem materiálu
vyhrazené 2přístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2019

OČNÍ ODDĚLENÍ

69.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt5
Ambulance a poradny
-
Všeobecná ambulance
-
Glaukomová poradna
-
Dětská ambulance
-
Ortoptická cvičení
-
Vitreoretinální poradna
-
Laserová léčba sítnice a YAG
-
OCT 1, OCT 2
-
Poradna pro onemocnění zadního segmentu oka
-
Poradna pro oční komlikace diabetu
-
Perimetr
-
Estetická poradna
-
PENTACAM
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
70.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt5
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano03/2019

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

71.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt5
Ambulance
-
Poradna pro onemocnění krvetvorby a poruchy hemokoagulace
obecnépřístupnýpřístupný s dopomocípřístupné - závadaano01/2019
72.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objekt5
Laboratoře – příjem materiálu
obecnépřístupný s dopomocí - nebezpečnépřístupný s dopomocíneníano01/2019
73.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano03/2019

GERIATRICKÉ CENTRUM

74.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt28
Ambulance a
poradny
-
Poradna pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky
-
Ambulance pro chronické rány
-
Nutriční ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano01/2019
75.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závada
(u interních ambulancí)
ano03/2019

INTERNÍ ODDĚLENÍ

76.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
1. NP – Ambulance a
poradny
-
Osteologické centrum
-
Revmatologická poradna
-
Hepatální poradna
-
Denzitometrie
-
Endokrinologická poradna
-
Diabetologická poradna
-
Podiatrická poradna
-
Angiologie
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
77.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
5. NP – Ambulance a poradny
-
Kolonoskopie
-
Gastroskopie
-
RTG – ERCP
-
Endosonografie – ultrazvuk
-
Endoskopie
-
Gastroenterologická poradna
-
Hepatální poradna
-
Biologická léčba
obecnépřístupnýpřístupnýnení
-
přístupné v 1.NP - závada
ano01/2019
78.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Lůžková část
-
5. NP
Gastroenterologicko – metabolická JIP
-
6. NP
Gastroenterologie a interna – muži
-
7. NP
Gastroenterologie a interna - ženy
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano03/2019

CENTRUM REHABILITACE

79.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Ambulantní část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
80.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt10
Ergoterapie a ergodiagnostika
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano03/2019
81.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt28
Lůžková část
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné v 1. NP - závadaano03/2019

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ ODDĚLENÍ (ORL)

82.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Ambulance a poradny
-
Foniatrie
-
Onkologie dispenzarizace
-
Poradna pro chronické rýmy, štítné žlázy, střední ucho, plastiky nosu
-
Otologická poradna
-
Otoneurologická poradna
-
Rinologická poradna
-
Poradna pro poruchy polykání
-
Poradna pro poruchy dýchání ve spánku, chrápání
-
Poradna pro kožní nádory, rinologii
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano01/2019
83.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Ambulance přidělování sluchadel
-
Audiologie
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýnení
-
přístupné 1.NP - závada
ano01/2019
84.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Klinická logopedie
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
85.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné 1.NP - závadaano03/2019

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

86.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt14
Výpočetní tomografie (CT1)
-
Magnetická rezonance
-
RTG
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano02/2019
87.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt14
Mamografie
-
Angiografie
-
Skiaskopie
-
RTG
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
88.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt14
Ultrazvuk
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupnéano03/2019

PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

89.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Psychiatrická ambulance
-
Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019
90.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Sexuologická ambulance
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano03/2019
91.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objekt8
Denní stacionář
obecnénepřístupnýnepřístupnýneníano03/2019
92.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt6
Lůžková část
obecnépřístupný s dopomocípřístupnýpřístupné v 1.NP - závadaano04/2019

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

93.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt3
Ambulance a poradny
-
Všeobecná ambulance
-
Poradna pro erektilní dysfunkce
-
Poradna pro lithiázu
-
Urodynamika
-
Indikační poradna
-
Uroonkologický kabinet
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano03/2019
94.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt3
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1.NP - závadaano02/2019

ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

95.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt13
Ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýpřístupné - závadaano02/2019

PORODNICKO - GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

96.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt3
Ambulance a poradny
-
Poradna pro rizikové těhotenství
-
Poradna urogynekologická
-
Poradna pro onemocnění čípku
-
Genetická poradna
-
Poradna pro léčbu neplodnosti
-
Indikační poradna přednosty kliniky
-
Endokrinologická poradna
-
Poradna klimakterická a osteologická
-
Dětská gynekologie
-
Poradna pro rizikové kojence
-
Ultrazvuk
-
Onkogynekologický kabinet
-
Spermiogramy
vyhrazené 1hlavní vstup přístupný s dopomocí

vedlejší vstup přístupný
přístupnýpřístupné - závadaano02/2019
97.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt3
Lůžková část
vyhrazené 1hlavní vstup přístupnýpřístupnýpřístupné ve zvýšeném 1.NP - závadaano03/2019

MULTISCAN - ODDĚLENÍ KLINICKÉ A RADIAČNÍ ONKOLOGIE

98.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt30
Ambulatní část 1. NP
-
Brachyterapie
-
Lineární urychlovač 1,2
-
Specializovaná ambulance
-
Radioterapeutická ambulance
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano04/2019
99.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt30
2.NP - CT simulátor
vyhrazené 1přístupnýpřístupný s dopomocínení
-
přístupné v 1.NP - závada
ano04/2019
100.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt30
Konziliární ambulance
vyhrazené 1přístupný s dopomocípřístupnýneníano04/2019
101.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt24
Multiscan - Recepce - Konferenční sál - Odběrová místnost - kartotéka
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano06/2020
102.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt24
Multiscan - Ambulance klinické onkologie 1,2,3 - Konziliární ambulance 1,2 - Ambulance klinických studií
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano06/2020
103.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objekt24
Multiscan - Dispenzární ambulance 1,2 - Stacionář (aplikace chemoterapie)
vyhrazené 1přístupnýpřístupnýpřístupnéano06/2020
104.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objekt30
Lůžková část
vyhrazené 1přístupnýpřístupný s dopomocípřístupné v 1.NP - závadaano04/2019