Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Chrudimská nemocnice

Chrudimská nemocnice
Václavská 570
537 27 Chrudim

Tel: +420 469 653 111 (ústředna)
E-mail: posta.chrudim@nempk.cz
Web: www.chrudim.nempk.cz

mapa přístupnosti objektů v nemocnici Chrudim (vytvořeno ve službě moje mapy Google).

Hlavní budova  
     +
Budova 7 
Centrální příjmová kancelář/Informace,
Recepce,Dispečink
Občerstvení
Plicní ambulance
Urologická ambulance
Chirurgie
Interna
ARO
Radiodiagnostika
Hematologicko – transfuzní oddělení
Porodnice
Dětské a novorozenecké oddělení
Gynekologie
Oddělení klinické biochemie
Neurologie
Rehabilitace
Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
Multiscan s.r.o. – onkologická ambulance
Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.
Budova LSPP 
Lékařská služba první pomoci  pro dospělé   
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost  
 
Budova 3 
Hematologická ambulance 
Odběrové centrum – dárci krve 
 
Budova 5 
Oddělení nukleární medicíny (Scintigrafie) 
 
 
Budova 6 
Dětské a novorozenecké oddělení 
 
Budova 10 
Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé 
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 
 
Budova 11
Oční ambulance  
Ředitelství 
 
Budova 12 
ORL ambulance  
 
Budova 15 
Lymfoterapie 

Legenda k tabulkám:

Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).

piktogram  přístupné    piktogram  částečně přístupné    piktogram  obtížně přístupné nebo nepřístupné

Tabulka přístupnosti jednotlivých oddělení

BudovaParkováníVstupInteriérWC bezbariérovéPopisDatum mapování/přemapování
1.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektPřístup od autobusových zastávek ul. SNP a ul. Václavská +areál NPK----ano03/2024
2.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektVrátnice
Hlavní vjezd/
Zadní vjezd
vyhrazené 4 +2 /
vyhrazené 4 + 3
přístupný/
nepřístupný
--ano09/2023
3.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Centrální příjmová kancelář/Informace,
Recepce,
Dispečink
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
4.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektLékárna Chrudimské nemocnicevyhrazené 2přístupnýpřístupnýneníano03/2024
5.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova LSPP
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2024
6.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova LSPP
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2024
7.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Občerstvení
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
8.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 10
Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
9.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 10
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
10.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Plicní ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
11.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Ambulance
tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN)
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
12.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objektBudova 11
Oční ambulance
obecnénepřístupný - zvonekpřístupný s dopomocíneníano01/2024
13.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 12
ORL ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2024
14.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Urologická ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023

Oddělení nukleární medicíny (ONM)

15.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektBudova 5
Oddělení nukleární medicíny
Scintigrafie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupný s dopomocípřístupnýneníano09/2023

Chirurgie

16.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Příjem, chirurgická ambulance
Ordinace č.1
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
17.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
>Chirurgické odborné poradny
Traumatologická poradna
Cévní poradna
Mamologická ambulance
Poradna pro laparoskopickou a miniinvazivní chirurgii
Neurochirurgická ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
18.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Chirurgické odborné poradny
Ambulance hojení chronických ran
Koloproktologická poradna
Stomická poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
19.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Chirurgické odborné ambulance
Ambulance pro sportovní traumatologii
Ortopedická ambulance
Neurochirurgická ambulance
Traumatologická poradna, poradna pro sportovce
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
20.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Poradna pro dětskou chirurgii
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
21.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Chirurgická JIP
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
22.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Chirurgie - lůžka muži
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
23.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Chirurgie - lůžka ženy
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
24.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Traumatologie - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
25.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Oddělení jednodenní chirurgie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023

Interna

26.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Interní ambulance (příjem), denní stacionář
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
27.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Odborné interní ambulance
Diabetologická poradna
Endokrinologická poradna
Lipidová poradna
Osteologická poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
28.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Kardiologická poradna 1
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano03/2024
29.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Kardiologická poradna 2
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano03/2024
30.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Gastroenterologická a
Hepatální poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano03/2024
31.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Endoskopie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano03/2024
32.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Kolonoskopie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano03/2024
33.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Ultrazvuk srdce
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
34.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Interna - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2024

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

35.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Anesteziologická ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano03/2024
36.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Lůžková stanice ARO
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
37.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Dospávací jednotka
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
38.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Následná intenzivní péče NIP
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
39.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Ambulance léčby bolesti
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano03/2024

Radiodiagnostika

40.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Výpočetní tomografie (CT)
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
41.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Sonografie (UZ)
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
42.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Skiagrafie (RTG)
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
43.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Skiaskopie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
44.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Mamografie
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023

Hematologicko - transfuzní oddělení

45.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objektBudova 3
Hematologická ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
nepřístupnýnepřístupnýneníano01/2024
46.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektBudova 3
Odběrové centrum - dárci krve
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupný s dopomocípřístupný s dopomocíneníano01/2024
47.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Transfúzní oddělení
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Porodnice

48.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Oddělení porodního sálu - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024
49.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Oddělení matek po porodu - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Dětské a novorozenecké oddělení

50.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektBudova 6
Dětská ambulance – příjem
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2024
51.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektBudova 6
Dětské odborné ambulance
Alergologická poradna
Gastroenterologická poradna
Nefrologická poradna
Endokrinologická poradna
Diabetologická poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupný s dopomocípřístupnýneníano01/2024
52.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektBudova 6
Lůžková část – dětské
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupný s dopomocí vedlejší vstuppřístupnýneníano01/2024
53.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Lůžková část - novorozenci
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024
54.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Laktační poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Gynekologie

55.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Příjmová gynekologická ambulance
Indikační poradna
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
56.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Gynekologická ambulance
CTG monitoring, sepisování porodopisu
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
57.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Gynekologický ultrazvuk
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024
58.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Gynekologie - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023

Oddělení klinické biochemie

59.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Odběrová místnost
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
60.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
OKB Laboratoře – příjem materiálu
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Neurologie

61.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Neurologická ambulance - příjem
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
62.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Ambulance EEG
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
63.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Ambulance EMG
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
64.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Neurologické oddělení - lůžková část
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Rehabilitace

65.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Rehabilitační ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano09/2023
66.Oranžový piktogram, znázorňující částečně přístupný objektHlavní budova
Rehabilitační centrum
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupný s dopomocípřístupné - závadaano09/2023
67.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
Dětská rehabilitace
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýpřístupné - závadaano01/2024
68.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 15
Lymfoterapie
obecnépřístupnýpřístupnýneníano01/2024

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

69.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
LDN A+B
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024
70.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
LDN N+DIOP
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023
71.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektHlavní budova
LDN R
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano01/2024

Multiscan s.r.o. – onkologická ambulance

72.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Onkologická ambulance
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

73.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Nefrologická ambulance
obecnépřístupnýpřístupnýneníano09/2023
74.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Dialyzační středisko
obecnépřístupnýpřístupnýneníano09/2023

Ostatní

75.Červený piktogram, znázorňující obtížně přístupný nebo nepřístupný objektBudova 11
Ředitelství
obecnénepřístupný - zvoneknepřístupnýneníano01/2024
76.Zelený piktogram, znázorňující přístupný objektBudova 7
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
vyhrazené 4 +2
vyhrazené 4 + 3
přístupnýpřístupnýneníano09/2023