Program

PROGRAM – PÁTEK 20. KVĚTNA 2022     8:30 – 10:00   prezence a snídaně do ruky   9:45   slavnostní zahájení   10:00 – 13:00   soutěže   12:00 – 14:00   oběd   14:00 – 17:00   doprovodný program   15:00   vyhlášení výsledků   17:00 – 23:00   večeře, opékání, tanec, hudba                              …

Více

Přihlášky

Přihlášení do soutěže je nutné nejpozději do neděle 10. dubna 2022. Vyplněné přihlášky posílejte prostřednictvím e-mailu na adresu: alena.krpalkova@centrumkosatec.cz. Přihláška SOUTĚŽÍCÍ Přihláška DOPROVOD Přihláška ROZHODČÍ

Více

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro soutěžící i případný doprovod činí 350 Kč/osobu. Poplatek uhraďte nejpozději do 10. dubna 2022 – při bankovním převodu je třeba uvést číslo účtu 272070133/0300 (VS 201240, KS 0308, SS datum narození).

Více

Malba na sklo

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zhotovit technikou malby na sklo obrázek na téma „Výlet do ZOO“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou si vloží pod skleněnou desku. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí sklo na malování velikosti 23 x 17 cm. Soutěžící si…

Více

Obecná pravidla národní abilympiády

Všechny soutěžní disciplíny jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na internetu. Disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň tři osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 15 let. Přihlásit se do soutěže je nutné nejpozději do neděle 10. dubna 2022 na e-mail: alena.krpalkova@centrumkosatec.cz. V disciplíně může soutěžit maximálně dvanáct soutěžících. Zájemce se může přihlásit do jedné disciplíny a jednu si může zvolit jako náhradní. Náhradní disciplínu označí…

Více

Počítačová editace textu

1. CÍL PRÁCE Demonstrovat schopnost užití textového procesoru v přípravě a editaci textu. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Napsat cca 2stránkový dokument pod názvem “Abilympiáda 2022” podle ručně psané předlohy, editovat a připojit k němu cca 1–2stránkový text, dříve pořízený v elektronické podobě. 3. MATERIÁL, POMŮCKY Použitý software: MS Word for Windows. 4. ČASOVÝ LIMIT Maximální čas 2 hodiny. 5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET) Schopnost použít vlastnosti editoru 30…

Více

Ubrousková technika

1. CÍL PRÁCE Prokázat schopnost a nápad při dekoraci nejrůznějších předmětů ubrouskovou technikou. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Soutěžící ozdobí ubrouskovou technikou kancelářský šanon na téma “Album dítěte”. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Soutěžící si přinesou ubrousky vhodné na ubrouskovou techniku. Ze strany organizátorů bude dodán kancelářský šanon. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou podložku na stůl, nůžky, štětce, lak, izolepu, lepidlo pro decoupage a další pomůcky, které potřebují. 4. ČASOVÝ LIMIT Maximální čas…

Více

Malování na kameny

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, získání inspirace a motivace pro další rozvoj soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zhotovit technikou malování na kameny obrázek na téma „Srdce z lásky daruji“. Lze využít tvar kamene, lze i zhotovit celkovou kompozici z jednotlivě malovaných kamenů. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Soutěžící si přinesou kameny zajímavých tvarů a velikostí pro svůj výtvarný záměr. Dále si přinesou vhodné barvy, nejlépe ředitelné vodou (tempery,…

Více

Výroba svíček

1. CÍL PRÁCE Předvést zručnost, kreativitu a výtvarné cítění při zhotovení ručně vyráběné svíčky. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Dle vlastní fantazie navrhnout a vyrobit bezpečně hořící svíčku na téma „Zimní čas“. 2.1 Účastníci pracují libovolnou technikou s ohledem na bezpečnost. Pro realizaci svého záměru mohou použít vlastní ozdoby (suché květiny, lýko, provázky, bavlnky atd.) a barviva. Barviva při zahřívání nesmí uvolňovat jedovaté látky a u ozdob nesmí dojít při hoření svíčky…

Více