Účastnický poplatek pro soutěžící i případný doprovod činí 350 Kč/osobu.

Poplatek uhraďte nejpozději do 10. dubna 2022 – při bankovním převodu je třeba uvést číslo účtu 272070133/0300 (VS 201240, KS 0308, SS datum narození).