Malba na textil

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Na bavlněnou tašku 30 x 40 cm zhotovit technikou malby na textil obrázek na téma „Jíme zdravě“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou přenesou na textil. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí tašku. Soutěžící si přinesou barvy na…

Více

Enkaustika

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Technikou enkaustiky zhotovit motiv „Stromy – čtvero ročních období“. Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky). 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky. 4. ČASOVÝ…

Více

Batika

1. CÍL PRÁCE Předvést zručnost a zkušenost při barvení a vzorování tkaniny touto oblíbenou metodou. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zpracovat technikou batiky bavlněné tričko na téma “Mořský svět”. Soutěžící si mohou zvolit voskovou batiku, vyvazovanou batiku nebo jiný druh, popřípadě tyto techniky kombinovat. Pro dotvoření je možné použít korálky, knoflíky atd. Barvení bude probíhat za studena. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí bavlněné tričko, nádoby na rozmíchání barev, žehličku a…

Více

Aranžování suchých květin

1. CÍL PRÁCE Naše sušená dekorace se nese v přírodním duchu. Zapojíme vlastní fantazii se sušinou, co jsme nasbírali na zahradě či v lese. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Naaranžovat dřevěný rám 30 x 40 cm suchými květy. Soutěžící můžou použít doplňující materiál dle vlastního uvážení. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátor soutěže zajistí rám 30 x 40 cm,  suchý i doplňující materiál si soutěžící přinesou vlastní. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou vázací drát, vlastní…

Více