Den s Centrem Kosatec

Centrum Kosatec pořádá tradiční den otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 21. září od 9 hodin. Česká abilympijská asociace, zřizovatel, majitel a provozovatel centra, si zároveň připomene čtvrtstoletí své existence.

Dospělí i děti se mohou vydat na prohlídku bezbariérové budovy, případně i komentovanou. Přichystány pro ně budou zábavné aktivity, a také i kouzelnické vystoupení, Které začne v 16 hodin.

Den otevřených dveří je letos poprvé připravován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a tak je pozoruhodnou novinkou v programu Putování po projektech aneb Kde fondy EU pomáhají. Jde o překvapení, a tak jeho konkrétní podoba zůstává utajena…

Centrum Kosatec vás srdečně zve. „Přijďte k nám na pohodovou oslavu. Těšíme se na vás!“ vzkazuje Pavlína Potůčková, ředitelka Kosatce.

(pel)


Příspěvek na bydlení může výrazně snížit riziko pádu do chudoby

Když si chtěl člověk donedávna požádat o příspěvek na bydlení, musel každý rok vyplnit několik tiskopisů, přiložit k nim celou řadu dalších dokladů a doručit je na úřad práce. Čtyřikrát ročně se pak dokládaly náklady na bydlení a příjmy rodiny.

Administrativní džungle většinu žadatelů odradila, dávka se stala tou nejméně využívanou, ač mohla mnohé zachránit od pádu do chudoby. Bylo prostě o ni tak složité požádat, že až 80 procent lidí, kteří na ni v Česku měli nárok, to ještě letos na jaře vzdalo.

V nynějším období stálého zdražování cen energií a inflace zavedlo ministerstvo v červenci několik zjednodušení. Závažné problémy zatím přetrvávají: i kvůli složité byrokracii mnohé domácností sociální dávky nepobírají, ač na ně mají nárok. Ukázala to červnová studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Upozornila také, že největší rozdíl mezi nárokem a pobíráním existuje právě u příspěvku na bydlení. Ten má přitom největší potenciál snižovat míru ohrožení chudobou. „V sociálně vyloučených lokalitách by na něj měla mít nárok přibližně polovina domácností, jeho pobírání ale reportuje pouze
12 procent z nich,“ uvedla studie.

Změny od července: Méně byrokracie, lepší srozumitelnost, on-line formulář

V současnosti, kdy kvůli zdražování téměř všeho chudoba ohrožuje stále více domácností, proto ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo se zjednodušením administrace příspěvku. Od 1. července je možné vyplnit formulář on-line z domova přímo na stránkách ministerstva https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni. Žadatelé tam najdou potřebné informace, formulář, formulářové přílohy a také instruktážní video.

Některé dříve požadované údaje si stát zjistí sám, žádost se už nepodává každý rok, ale pouze jednou.
O příspěvek lze požádat až tři měsíce zpětně. Nárok na dávku mají ti, kdo za náklady na bydlení utratí více než 30 procent svého čistého příjmu, v Praze činí limit 35 procent. Od října se se navíc budou prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně ‒ dosud to bylo každý čtvrt rok.

Ministerstvo si nechalo udělat rychlý průzkum a zjistilo, že z celkového počtu 1 300 uživatelů, kteří nový formulář vyplnili, považuje nyní žádost za mnohem jednodušší 98 procent. Téměř 75 procent dotázaných rozumělo všem pokynům a přibližně stejné procento z nich nepotřebovalo žádnou pomoc. Aplikaci hodnotí jako podařenou i lidé nad 70 let, kteří doposud museli vyplňovat formulář ručně.

„Mnoho domácností dosud o přídavek nepožádalo právě z důvodu složité administrace. To je klíčový problém, který jsme napravili. Nárůst nových žadatelů lze očekávat například po začátku topné sezóny. Pak půjde objektivněji posoudit reálnou pomoc příspěvku na bydlení českým domácnostem,“ konstatovala tisková mluvčí resortu Eva Davidová.

Vláda zváží zvýšení normativu – maximální částky
k proplacení

Pokud jde o současné využívání příspěvku, jeho průměrná výše je zatím kolem 4200 korun měsíčně. Dle ministerstva většině lidí, kteří ho pobírají, zatím skutečně pokryje veškeré náklady na bydlení nad rámec
30 procent jejich čistého příjmu. Zároveň je takzvaně zastropován normativní částkou, aby nemohl být zneužíván. Premiér Petr Fiala však v půlce srpna přislíbil, že vláda zváží zvýšení této maximální částky
k proplacení, aby víc odpovídala stoupajícím nákladům na bydlení.

Právě na tuto skutečnost upozornil Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství v organizaci Člověk v tísni. Zjednodušení žádosti ocenil, ale zároveň namítnul: „Že jde žádat on-line je fajn, ale potřebujete k tomu bankovní identitu, kterou zase chudí lidé často nemají a lidé s exekucí ani mít prakticky nemohou. Hlavní problém ale je, že vláda odmítá valorizovat náklady na bydlení.“

Jak vyplývá ze zmíněné studie IDEA, podíl domácností pod hranicí chudoby v sociálně vyloučených lokalitách (bez započítání sociálních dávek) je 56,5 %. Díky pobírání sociálních dávek se tento podíl snižuje na necelých 52 %. Kdyby tyto domácnosti pobíraly všechny dávky, na které mají nárok, snížilo by se ohrožení chudobou na 45,6 %.

Část domácností má tak nízké příjmy, že je systém dávek sice nedostane nad hranici chudoby, ale výrazně je této hranici přiblíží. Největší rozdíl mezi nárokem a pobíráním existuje právě u příspěvku na bydlení.

(pel)


Tradiční publicistická soutěž zaměřená na zlepšení postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil v červenci 29. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Soutěž má za cíl upoutat pozornost médií k danému tématu
a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti k vozíčkářům, epileptikům, osobám hluchým, hluchoněmým či nevidomým, stomikům či třeba lidem s duševním onemocněním.

Cena je udělována za publicistické práce ve třech kategoriích: televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech mohou do soutěže být přijata i díla uveřejněná prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od loňského 1. října do letošního 30. září, a to povinně ve 3 kopiích.

Uzávěrka soutěže je 30. září 2022; rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení na adresu Úřad vlády ČR, sekretariát VVOZP, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1. Je také možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz.

Na základě dotazů autorů z posledních let je nově možné použít pro přihlášení díla přiložený formulář (ZDE). Ten však není povinný: díla tedy lze přihlašovat i stejným způsobem jako dosud. Kompletní propozice soutěže lze najít na stránkách www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady. Na dotazy ochotně odpoví Martina Jelínková, tajemnice VVOZP, na výše uvedeném e-mailu či telefonech 224 002 316 a 725 048 335.

(pel)


Sociální centrum Kosatec II

Logo EU

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017322

Projekt řeší rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Díky pořízení a rekonstrukci budovy pro oblast sociální infrastruktury dojde ke zvýšení kapacit organizace poskytující služby obecně prospěšného zájmu a větší flexibilitě těchto služeb.

Projekt umožní vytvořit zázemí sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením včetně osob
s duševním onemocněním. Nemovitost, která je předmětem projektu, se nachází v těsném sousedství se sídlem žadatele. Realizací projektu tak dojde k fyzickému propojení obou budov pomocí spojovacího krčku, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do 2. patra budovy.

Projekt Sociální centrum Kosatec II je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


Křížovkářské okénko

Další křížovka z netradičního seriálu, který připomíná některé události z bohaté 25leté historie České abilympijské asociace, se vrací o deset let zpět. Tehdy dostali jedinečnou příležitost získat povědomí
o existenci nejen abilympiády také příslušníci široce rozvětvené turistické rodiny.

Podaří-li se vám křížovku vyluštit, pošlete znění obou tajenek vč. jejich pořadového čísla na e-mail milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz. Při správném řešení odmění vaši snahu originální křížovkářský „kosatčí“ hrníček, výrobek keramické dílny. K řešení připište prosím kvůli zasílání ceny poštou korespondenční adresu. Jednodušší ovšem je osobní odběr po předchozí domluvě.

(mk)


Ze skicáře laického hvězdáře

Nepatří k nejznámějším souhvězdím
a nejlépe viditelný je v září. Když si člověk tenhle malý démant na letním nebi najde, okouzlí ho. A je snadné spatřit v něm kamarádského tvora, který právě vyskočil nad vodní hladinu. Půvab pouhých několika vteřin zvěčnělý
v oceánu hvězd!

Na obloze se Delfín vyskytuje právě díky přítulnosti k lidem. Už v antice vozíval na hřbetě lidi a má důležitou roli v mytologii Řeků i Římanů. Dnes je učenlivý kytovec využívaný v zooterapii: do Turecka, konkrétně
do přímořského letoviska Antalya, se na léčebný pobyt vydávají i rodiny z naší země. Ale hojivý účinek na duši ale má i spočinutí okem na hvězdné „delfíní“ eleganci.

(pel)