Studená kuchyně

1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnosti a dovednosti nezbytné pro přípravu studené kuchyně.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Z dostupných surovin soutěžící připraví chlebový dort, který je příjemnou změnou pro oslavy jako náhrada obložených chlebíčků.

Soutěžící podle připravovaného výrobků nejprve vytvoří seznam surovin, který předloží ke zhodnocení. Hotový výrobek poslouží k prezentaci (výstavě) výrobků pro širokou veřejnost. Doporučujeme vycházet z moderních trendů v gastronomii a preferovat jednoduchost, sezónnost a estetičnost.

3. SUROVINY, POMŮCKY

3.1 Suroviny
Všem účastníkům budou poskytnuty suroviny, které budou uloženy k volnému výběru v tzv. spotřebním koši. Kulatý chléb, pomazánka, tavený sýr, máslo, různé druhy krájeného salámu, různé druhy sýrů a zeleniny.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přivezou vlastní pomůcky: mísu nebo talíř na chlebový dort, nože, formičky, porcelán, sklo, cukrářský pytlík, zdobničku nebo jiné speciální přípravky typu WS aj. Při instalaci výrobků na výstavní stůl lze použít různé barevné ubrousky, případně další estetické prvky sloužící ke zvýraznění celkového dojmu.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení, bílý plášť a bílou čepici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny, doporučujeme asi hodinu před zahájením soutěže prohlídku pracoviště, kontrolu pomůcek, zhotovení nákresu atd.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Písemný seznam surovin 10
Vhodnost námětu, přiměřenost surovin na počet porcí 20
Dodržení postupu přípravy 30
Celkový estetický dojem 30
Vhodnost použitého inventáře 10
CELKOVÝ POČET BODŮ 100