1. CÍL PRÁCE
Předvést tvořivou fantazii v dovednosti aranžování květin, která se dá využít pro vyjádření pocitu radosti v životě osob se zdravotním postižením i jejich blízkých a uplatnit jak při využívání volného času, tak v zaměstnání.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
2.1 Slavnostní kytice uvázaná do kulata.
2.2 Tajný úkol.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál – slavnostní kytice uvázaná do kulata: Soutěžící dostanou k dispozici rostlinný materiál (květiny, doplňkovou zeleň; mohou si však přinést i vlastní), ostatní doplňky pro zvýraznění tématu si přinesou sami.
Tajný úkol: zdobení dárkového předmětu – rostlinný i ostatní materiál dostanou soutěžící od organizátora soutěže. Ostatní doplňky si zajistí sami.
3.2 Pomůcky – soutěžící musí mít vlastní nářadí, zahradní nůžky a nůž. Povoleny jsou vlastní doplňky (ubrus, nádobí, skleničky).

4. ČASOVÝ LIMIT
Slavnostní kytice uvázaná do kulata: maximální čas 1 hodina.
Tajný úkol: maximální čas 30 minut.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Výtvarné pojetí (vhodná volba materiálu, vhodný výběr květin, jejich množství a barva v celkové kompozici)30
Technické zpracování40
Celkový dojem, výstižné vyjádření tématu30
CELKOVÝ POČET BODŮ100