Chceme rozšířit a zpříjemnit kavárnu
v Kosatci. Podpořte nás prosím.

Chodíte rádi do kavárny v Kosatci a chcete, aby byla ještě útulnější? Byla spuštěna sbírka, která nám může velmi pomoci. Dostali jsme se totiž do projektu „ČSOB pomáhá regionům“ a velmi prosíme o vaši podporu.

Oč jde? Vy nám pošlete finanční dar. A čím víc vás bude, tím větší je šance získat grant na rozšíření a zútulnění kavárničky. Kam můžete přispívat? Libovolné částky můžete posílat na číslo účtu 101 7777 101/0300
s variabilním symbolem 20210807 do 6.ledna 2022.

Budeme rádi, když budete tuto výzvu sdílet s přáteli
a známými. Děkujeme!

(pel)


Pomozte lidem, kterým hrozí zrušení dodávek energie

Podzimní krach některých prodejců energie měl za následek i závažný problém týkající se takzvaných nekontaktních zákazníků, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jde o mnohé seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí. Tito občané ani nezaznamenali ukončení dodávek energie například od Bohemia Energy a následný přechod k dodavateli poslední instance.

Mohou to být lidé, kteří třeba nemají přístup ke sdělovacím prostředkům kvůli zdravotnímu stavu nebo nepochopí závažnost situace. V řešení je varianta, že dodavatelé poslední instance budou kontaktovat úřady ‒ ale to by museli poskytnout osobní údaje, což je v rozporu s GDPR (Obecným nařízením o ochraně osobních údajů).

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása se proto obrátil na veřejnost s touto výzvou: „Vážení pracovníci Národní rady, vážení přátelé ze spolupracujících organizací a všichni, kteří čtete tyto řádky, naléhavě vás prosíme, abyste tyto lidi kontaktovali, pokud se o nich dozvíte. Pokud budete mít podezření nebo indicie, případně jednoznačnou informaci o osobě, která odebírala energii z krachujících společností a byla automaticky přeřazena k dodavateli poslední instance, doporučte jí, aby se mu ozvala
a uzavřela s ním novou dlouhodobější smlouvu. Nebo aby požádala o pomoc Energetický regulační úřad na telefonních číslech 564 578 658, 564 578 623, 567 120 765. Tito lidé se mohou obrátit také na poradnu Národní rady, email: poradnanrzp@nrzp.cz, telefon 266 753 427.

Upozorňujeme, že každý klient může být u dodavatele poslední instance nejdéle po dobu šesti měsíců. Po této lhůtě bude spotřebiteli zaslán dopis a následně bude odebrán elektroměr. Určitě existuje několik tisíc lidí, kteří nebudou umět tento problém řešit a mohou se najednou dostat do situace, že budou bez dodávek energie.“

(pel)


Asociace oslaví čtvrtstoletí, svým kumštem ji podpoří humorista a bavič Jan „Honza“ Lušovský

Česká abilympijská asociace oslaví v příštím roce 25 let od svého vzniku. Nepůjde o nic nudného ani pompézního: zavládne pohoda, zábava a překvapení.

Neziskovku založili v Praze v roce 1997 převážně vozíčkáři s cílem uspořádat
v hlavním městě co nejlépe 5. mezinárodní abilympíádu. V novém tisíciletí má však Asociace sídlo v Pardubicích, konkrétně
v Centru Kosatec. A na východě Čech také rozvíjí své aktivity pro lidi se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.

Celostátně je však nejznámější národní abilympáda: přehlídka pracovních i volnočasových dovedností, kterou několikrát zpříjemnil svým vystoupením kreslíř a bavič Jan Lušovský. Ten už přislíbil, že zpříjemní
i zmíněné oslavy. A protože víc než psané slovo za něj „mluví“ humorné obrázky: brzo jich několik zveřejníme na stránkách www.centrumkosatec.cz.

V nadcházejícím roce se v Kosatci uskuteční výstava z Lušovského tvorby, které bude dominovat téma koňských dostihů. Včas na ni upozorníme v newsletteru a také na facebookovém odkazu.

(pel)


Až do 31. prosince můžete nominovat
na cenu MOSTY za rok 2021

Na podporu významných aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Za letošní rok bude udělována opět ve čtyřech kategoriích: Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením; Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením; Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením; Zvláštní cena.

Posuzování návrhů proběhne ve dvou kolech. V lednu 2022 vybere nominační komise pět nejlepších návrhů v každé kategorii. V únoru pak hodnotící výbor rozhodne o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom.

Složení nominační komise: předsednictvo republikového výboru NRZP. Složení hodnotícího výboru: předseda a místopředseda NRZP, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cena MOSTY, kterou navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová, je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Nominace se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení soutěže zveřejněn na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou posílat občané České republiky nebo jakékoli instituce do 31. prosince 2021 poštou na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo elektronicky na e-mail j.chudy@nrzp.cz. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významně pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny v březnu 2022 v Hradci Králové.

(pel)


Senát zamítl nepovedenou novelu zákona o sociálních službách

V současném právním chaosu, pandemické krizi a politické nestabilitě aspoň jedna dobrá zpráva z oblasti legislativy. Mizerný návrh zákona o sociálních službách byl smeten ze stolu! Co dokázali napáchat poslanci
v dolní komoře parlamentu do říjnových voleb, to naštěstí napravil Senát na konci října.

Nejde samozřejmě o žádné zlepšení v oblasti sociálních služeb. Ale byla odvrácena hrozba, že bude od ledna nového roku ještě hůř. I tohle je záhodno v dnešní svízelné době brát jako pozitivum: výchozí pozice pro kvalifikovanou diskusi o změnách jako V. stupeň příspěvku na péči nebo podoba osobní asistence zůstane
v novém roce aspoň tam, kde letos.

Práce poslanců kvapná shledána
jako pramálo platná

Novelu odmítl nejprve sociální výbor Senátu a poté i Ústavně-právní výbor s tím, že byla legislativně špatně připravena a byla dokonce v rozporu s některými dalšími zákony: například se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Senátorka Šárka Jelínková jako jeden z důvodů pro zamítnutí uvedla, že novela předpokládá vydání novely prováděcí vyhlášky z roku 2006, kterou se provádí zákon o sociálních službách. Ale k ní nejsou známy ani základní teze!

Dalším problémem je, že zákon měl mít účinnost od 1. 1. 2022 a do té doby není možné vyhlášku vydat. Velká potíž by byla také s novou registrací poskytovatelů sociálních služeb, se kterou návrh zákona počítal, neboť na ni vůbec není připraven informační systém, který používá ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změny v oblasti sociálních služeb jsou nezbytné. Ale nelze je prosazovat nátlakem zcela ignorujícím námitky lidí, kteří jsou jejich klienty. O nutnosti demokratické a fundované diskuse nejen s Národní radou osob se zdravotním postižením nemluvě.

(pel)


Křížovkářské okénko

Prosincová nezvyklá „dvojdoplňovačka“ luštitele zavede – částečně nezvykle – na pracoviště, kde pod šikovnýma rukama vzniká originální cena pro úspěšné řešitele.

Pro její získání stačí na e-mail milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz kromě správného znění obou tajenek  připsat kvůli doručování poštou ještě korespondenční adresu. Výběr ceny si je ovšem možné na uvedeném kontaktu domluvit osobně.

(mk)