1. CÍL PRÁCE
Tato soutěž je určena pro ty, kteří jsou schopni zhotovit profesionální výrobek z pedigu.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
2.1 Zhotovit vázu libovolného tvaru, výška 40 cm.
2.2. Výplet vázy dle vlastní úvahy a doneseného materiálu.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Soutěžící zhotoví vázu z pedigu. Můžou použít doplňující materiál dle vlastního uvážení.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: košíkářské nůžky, nožík, bodec (špici), košíkářskou desku, motouz, měřidlo a stloukací železo.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 6 hodin ve dvou blocích po 3 hodinách.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Technické zpracování30
Kvalita práce30
Dodržení navrženého tvaru a celkový vzhled výrobku40
CELKOVÝ POČET BODŮ100