Malba na textil

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Na bavlněnou tašku 30 x 40 cm zhotovit technikou malby na textil obrázek na téma „Jíme zdravě“. Soutěžící si mohou kompozici obrázku rozvrhnout na místě soutěže na pomocnou skicu, kterou přenesou na textil. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí tašku. Soutěžící si přinesou barvy na…

Více

Vyhlášené disciplíny

Pátek 22. května 2020 DOPOLEDNE – 9.30 – 12.30 ODPOLEDNE – 14.00 – 17.00                             Sobota 23. května 2020 DOPOLEDNE – 9.00 – 12.00 ODPOLEDNE – 14.00 – 17.00                            

Více

Seznam a zadání soutěžních disciplín

Poznámka: Pro zadání klikněte na disciplínu, pro disciplíny s * připravujeme zadání 1 Aranžování suchých květin 12 Malba na sklo 2 Batika 13 Malování na kameny 3 Cukrářství 14 Malba na textil 4 Dřevořezba 15 Návrh plakátu 5 Elektromechanická montáž* 16 Pletení 6 Enkaustika 17 Počítačová editace textu 7 Fotografování 18 Studená kuchyně 8 Háčkování 19 Ubrousková technika 9 Keramika 20 Výroba svíček 10 Košíkářství 21 Vyšívání 11 Malba na…

Více

Obecná pravidla národní abilympiády

Všechny soutěžní disciplíny jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na internetu. Disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň čtyři osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 15 let. Přihlásit se do soutěže je nutné nejpozději v úterý 31. března 2020 na adrese http://db.abilympics.cz/. V disciplíně může soutěžit maximálně dvanáct soutěžících. Zájemce se může přihlásit do dvou disciplín a jednu si může zvolit jako náhradní. Do formuláře…

Více

Drhání

1. CÍL PRÁCE Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Vyrobit dekoraci podle poskytnutého nákresu (fotografie). 3. MATERIÁL, POMŮCKY Pro soutěžící bude připraven veškerý materiál potřebný pro zhotovení výrobku. Pomůcky si soutěžící přinesou své. 4. ČASOVÝ LIMIT Maximální čas 3 hodiny. 5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET) Dokončení výrobku a jeho srovnání s předloženým nákresem 18 Jednoduchost vzhledu 22 Těsnost vázaných uzlů 15 Správné…

Více

Batika

1. CÍL PRÁCE Předvést zručnost a zkušenost při barvení a vzorování tkaniny touto oblíbenou metodou. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zpracovat technikou batiky bavlněné tričko na téma “Mořský svět”. Soutěžící si mohou zvolit voskovou batiku, vyvazovanou batiku nebo jiný druh, popřípadě tyto techniky kombinovat. Pro dotvoření je možné použít korálky, knoflíky atd. Barvení bude probíhat za studena. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí balvněné tričko, nádoby na míchání barev, žehličku a…

Více

Síťování

1. CÍL PRÁCE Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Vyrobit vyšívaný vzorník. 2.1 Upevnit základní smyčku. 2.2 Usíťovat obdélník 16 x 26 cm. 2.3 Použít váleček tak silný, aby oka tvořila 5 x 5 mm, to znamená 32 ok x 52 řad. 2.4 Libovolnou nití napnout síť do připraveného rámečku. 2.5 Vyšít různými barvami i různými technikami. 3. MATERIÁL, POMŮCKY Pro soutěžící bude připravena bílá perlovka…

Více

Enkaustika

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Technikou enkaustiky zhotovit motiv „Stromy – čtveroročních období“. Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky). 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky. 4. ČASOVÝ LIMIT…

Více

Časový rozvrh soutěžních disciplín

  Pátek 22. května 2020 DOPOLEDNE – 9.30 – 12.30 ODPOLEDNE – 14.00 – 17.00 11. Malba na hedvábí 11. Malba na hedvábí 4. Dřevořezba 4. Dřevořezba 21. Vyšívání 21. Vyšívání 16. Pletení 16. Pletení 7. Fotografování 7. Fotografování 9. Keramika 12. Malba na sklo 19. Ubrousková technika 1. Aranžování suchých květin 13. Malování na kameny   Sobota 23. května 2020 DOPOLEDNE – 9.00 – 12.00 ODPOLEDNE – 14.00 –…

Více