Seznam a zadání soutěžních disciplín

Poznámka: pro disciplíny označené * připravujeme nová zadání 1 Košíkářství* 18 Háčkování 2 Výroba nábytku 19 Pletení*     20 Drhání 3 Počítačová editace textu* 21 Batika* 4 Origami 3D 22 Zdobení kraslic 5 Keramika* 23 Paličkování* 6 Malba na hedvábí* 24 Malba na sklo* 7 Šití dámského oděvu 25 Výroba svíček 8 Vyřezávání ovoce a zeleniny 26 Fotografování* 9 Elektromechanická montáž* 27 Drátování 10 Návrh plakátu* 28 Malování na…

Read More

Obecná pravidla národní abilympiády

Všechny soutěžní disciplíny jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na internetu. Disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň čtyři osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 15 let. Přihlásit se do soutěže je nutné nejpozději v úterý 31. března 2020 na adrese http://db.abilympics.cz/*. V disciplíně může soutěžit maximálně dvanáct soutěžících. Zájemce se může přihlásit do dvou disciplín a jednu si může zvolit jako náhradní.Do formuláře přihlášky…

Read More

Drhání

1. CÍL PRÁCE Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Vyrobit dekoraci podle poskytnutého nákresu (fotografie). 3. MATERIÁL, POMŮCKY Pro soutěžící bude připraven veškerý materiál potřebný pro zhotovení výrobku. Pomůcky si soutěžící přinesou své. 4. ČASOVÝ LIMIT Maximální čas 3 hodiny. 5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET) Dokončení výrobku a jeho srovnání s předloženým nákresem 18 Jednoduchost vzhledu 22 Těsnost vázaných uzlů 15 Správné…

Read More

Batika

1. CÍL PRÁCE Předvést zručnost a zkušenost při barvení a vzorování tkaniny touto oblíbenou metodou. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zpracovat technikou batiky prostírání na jídelní stůl pro 4 osoby o velikosti 35 x 25 cm. Soutěžící si mohou zvolit voskovou batiku, vyvazovanou batiku nebo jiný druh, popřípadě tyto techniky kombinovat. Pro dotvoření je možné použít korálky, knoflíky atd. Barvení bude probíhat za studena. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí prostírání,…

Read More

Síťování

1. CÍL PRÁCE Zhotovit výrobek z provázků pomocí vázaných uzlů. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Vyrobit vyšívaný vzorník. 2.1 Upevnit základní smyčku. 2.2 Usíťovat obdélník 16 x 26 cm. 2.3 Použít váleček tak silný, aby oka tvořila 5 x 5 mm, to znamená 32 ok x 52 řad. 2.4 Libovolnou nití napnout síť do připraveného rámečku. 2.5 Vyšít různými barvami i různými technikami. 3. MATERIÁL, POMŮCKY Pro soutěžící bude připravena bílá perlovka…

Read More

Enkaustika

1. CÍL PRÁCE Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Technikou enkaustiky zhotovit motiv „Květiny“. Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky). 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky. 4. ČASOVÝ LIMIT Maximální čas 3…

Read More

Časový rozvrh soutěžních disciplín

    Čtvrtek 13. června 2019 DOPOLEDNE – 9.30 – 12.30 ODPOLEDNE – 14.00 – 17.00 1.  Košíkářství 1. Košíkářství   6.  Malba na hedvábí 6.  Malba na hedvábí 11. Technická ilustrace 11. Technická ilustrace 12. Dřevořezba 12. Dřevořezba 17. Vyšívání  17. Vyšívání  18. Háčkování 18. Háčkování 19. Pletení 19. Pletení 23. Paličkování 23. Paličkování 26. Fotografování 26. Fotografování 5. Keramika 20. Drhání 15. Aranžování květin – západní styl 24. Malba na sklo 32. Ubrousková technika 16. Aranžování…

Read More