Ochutnávka vín v Kosatci

Co jiného při pátečku, než pozvánka na vínečko 🍷!!Takže na pátek 14.4. 2023 si od 18 hodin nic neplánujte a přijďte do Kosatce na ochutnávku vín a něco dobrého k tomu🤤🍷!!

Více

 Tranzitní program praktických škol a zaměstnavatelů

„Děti se dostanou ze školy do společenského prostředí, mohou si vyzkoušet různé druhy zaměstnání a vůbec to, jestli jim ta práce půjde a bude je bavit.“ https://vimeo.com/775504442/489bc2ea81 Tato možnost dává naději. „Žít plnohodnotným životem. Člověk, který najde pomocí tranzitního programu zaměstnání a udrží si ho, pociťuje uspokojení z vlastní osoby, zjišťuje, že také něco dokáže, přirozeně navazuje kontakty na pracovišti, zvýší se jeho finanční příjem, má běžné zážitky, je součástí…

Více

Kosatec v roce 2022 

Již přes 25 let celý náš tým Kosatce usiluje o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti pomocí poskytování sociálních služeb, vedení sociálního podnikání a konzultace bezbariérovosti. Za uplynulý rok 2022 se nám k těmto aktivitám podařilo rozšířit službu sociální rehabilitace o pobytovou formu, zahájili jsme provoz bistra v poliklinice KOLF, rozšířili jsme pracovní místa o práce na tkalcovském stavu, zapojili jsme se do projektu Culture Buddy a úspěšně jsme…

Více

Říjen 2022

V Kosatci opět funguje e-shop: ideální místo při hledání originálního dárku Během letních prázdnin bylo na webovkách Kosatce strohé oznámení, že jee-shop dočasně uzavřen. Od září zase funguje. A v plné parádě: Jak snadno zjistíte na stránkách https://eshop.centrumkosatec.cz, obchůdek nabízí pestrou paletu výrobků. Což je přirozeným důsledkem toho, že Centrum Kosatecv posledních letech preferuje sociální podnikání. Z tradičních výrobků zaujmou užitné i dekorativní výrobky z keramiky nebo šité hračky z…

Více

Významné ocenění Centra Kosatec

Ve středu 12. října převzala na ministerstvu průmyslu a obchodu místopředsedkyně České abilympijské asociace (CAA) Pavlína Potůčková na slavnostním Dni s Českou kvalitou osvědčení pro nového držitele značky Prověřená veřejně prospěšná organizace. Značka „říká“ sponzorům, že její držitel řádné hospodaří s finančními prostředky, že aktivitami plní své poslání a že tedy nehrozí zneužití poskytnutých darů. Podrobnosti o národním programu Česká kvalita, kam uvedená značka s dalšími 21 patří, uvádí webová adresa www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita/. Záznam z akce je ke…

Více

Září 2022

Den s Centrem Kosatec Centrum Kosatec pořádá tradiční den otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 21. září od 9 hodin. Česká abilympijská asociace, zřizovatel, majitel a provozovatel centra, si zároveň připomene čtvrtstoletí své existence. Dospělí i děti se mohou vydat na prohlídku bezbariérové budovy, případně i komentovanou. Přichystány pro ně budou zábavné aktivity, a také i kouzelnické vystoupení, Které začne v 16 hodin. Den otevřených dveří je letos poprvé připravován…

Více

Sociální centrum Kosatec II

Registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017322 Projekt řeší rozšíření a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Díky pořízení a rekonstrukci budovy pro oblast sociální infrastruktury dojde ke zvýšení kapacit organizace poskytující služby obecně prospěšného zájmu. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění a větší flexibilitě poskytovaných sociálních služeb. Realizací projektu dojde k vytvoření zázemí sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Nemovitost, která je předmětem projektu, se nachází v…

Více

Červenec 2022

Potvrzeno: S financemi od dárců nakládá Asociace svědomitě a efektivně V červenci se v záhlaví našeho portálu www.centrumkosatec.cz objevil nový symbol „Prověřená veřejně prospěšná organizace“. Tato značka spolehlivosti potvrzuje, že Česká abilympijská asociace – jak uvádí web správce značky Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) www.avpo.cz – jako její držitel „řádně naplňuje své poslání a hospodárně využívá získané prostředky“. Soukromí dárci mají proto jistotu, že jejich finanční podporu využije Centrum…

Více