Změna názvu a nové začátky: Vítejte v Centru Kosatec, z. s.!

S ohromnou radostí oznamujeme, že jsme provedli důležitou změnu a naše nezisková organizace nyní nese název Centrum Kosatec, z. s. Tato nová identita reflektuje naše hlavní poslání, kterým je zaměstnávání osob s hendikepem a poskytování sociálních služeb, jako je osobní asistence a sociální rehabilitace. Jsme odhodláni posílit inkluzi a podporovat naše zaměstnance v dosahování jejich potenciálu. Děkujeme našim partnerům za dosavadní podporu a těšíme se na nové spolupráce v této…

Více

Naším cílem je pomáhat a bořit bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných. Sami bychom to však nezvládali tak dobře, jako s podporou od mnoha z Vás.Vozový park nás trápil už delší dobu, o to více, když jsme jeden z vozů museli nedávno vyřadit. Našeho problému si všimli úžasní lidé v ČSOB Pojišťovna a výsledkem bylo, že nám minulý týden předali krásnou Škodu Fabii, díky které budeme moct mnohem efektivněji poskytovat…

Více

Významné ocenění předsedy spolku Jaromíra Krpálka

Dne 17.5.2023 se uskutečnilo předávání ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2022 na pražské Staroměstské radnice v Brožíkově sále. Oceněni byli lidé různého typu postižení na různých pracovních pozicích. Ocenění obdržel i náš předseda spolku Jaromír Krpálek. Jaromír Krpálek je člověk, který po úraze před cca 40 lety zůstal na invalidním vozíku (kvadruplegie). Život nevzdal, bojoval a ze člověka se zdravotním hendikepem, který potřeboval velkou podporu i péči se stal lídr,…

Více

Workshop v Kosatci

19.6.2023 proběhne workshop v Centru Kosatec INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PO POŠKOZENÍ MOZKU A JEJICH PEČUJÍCÍCH Záměrem akce je seznámit se s metodou propojování osob s různým postižením prostřednictvím on-line platforem za odborné moderace terapeuta.

Více

Ochutnávka vín v Kosatci

Co jiného při pátečku, než pozvánka na vínečko 🍷!!Takže na pátek 14.4. 2023 si od 18 hodin nic neplánujte a přijďte do Kosatce na ochutnávku vín a něco dobrého k tomu🤤🍷!!

Více

 Tranzitní program praktických škol a zaměstnavatelů

„Děti se dostanou ze školy do společenského prostředí, mohou si vyzkoušet různé druhy zaměstnání a vůbec to, jestli jim ta práce půjde a bude je bavit.“ https://vimeo.com/775504442/489bc2ea81 Tato možnost dává naději. „Žít plnohodnotným životem. Člověk, který najde pomocí tranzitního programu zaměstnání a udrží si ho, pociťuje uspokojení z vlastní osoby, zjišťuje, že také něco dokáže, přirozeně navazuje kontakty na pracovišti, zvýší se jeho finanční příjem, má běžné zážitky, je součástí…

Více

Kosatec v roce 2022 

Již přes 25 let celý náš tým Kosatce usiluje o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti pomocí poskytování sociálních služeb, vedení sociálního podnikání a konzultace bezbariérovosti. Za uplynulý rok 2022 se nám k těmto aktivitám podařilo rozšířit službu sociální rehabilitace o pobytovou formu, zahájili jsme provoz bistra v poliklinice KOLF, rozšířili jsme pracovní místa o práce na tkalcovském stavu, zapojili jsme se do projektu Culture Buddy a úspěšně jsme…

Více