Vznikají zkušební pracovně rehabilitační střediska pro 120 lidí
se zdravotním postižením

Centrum Kosatec se od ledna podílí na významném projektu zaměřeném na lidi
s postižením. Jeho autorem je Asociace pracovní rehabilitace ČR. Projekt, jehož plný název je „Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska“, je financovaný z Evropského sociálního fondu
a bude probíhat do prosince 2022 v Brně, Pardubicích a Chomutově.

Profesionální bezplatnou podporu při vstupu či návratu do zaměstnání si v každém z těchto měst vyzkouší 40 osob s různým typem postižení. Kromě pardubického Kosatce (sídla České abilympijské asociace) vzniká zmíněné středisko v brněnské obecně prospěšné společnosti AGAPO a chomutovské Asociaci pracovní rehabilitace ČR. Všechny organizace během projektu úzce spolupracují s místními úřady práce.

Cílem je ověřit funkčnost a efektivitu pracovně rehabilitačního střediska a prozkoumat přínosy a překážky týkající se jeho zavedení do praxe v naší zemi. Veškeré aktivity pro účastníky budou hrazeny z rozpočtu projektu.

Vznik pracovně rehabilitačních středisek v Česku je velmi důležitý, neboť lidem s postižením rozšiřují možnosti při pracovním začlenění. Počítá s nimi i zákon o zaměstnanosti. Například v Německu či Rakousku už podobná zařízení pomáhají mnoho let.

(pel)


V Kosatci zahájilo v lednu činnost pracovně rehabilitační středisko

na otázky odpovídá Pavlína Potůčková, ředitelka Centra Kosatec

Kolik lidí v našem středisku působí? A jaké konkrétní služby budou klientům poskytovat?

Do projektu jsou v Pardubicích zapojeni čtyři zaměstnanci České abilympijské asociace: osobní poradce, pracovní konzultant, metodik a ergoterapeut. Samozřejmě ještě účetní, ale ta není součástí odborné práce
s klientem.

Konkrétními aktivitami jsou poradenská činnost, motivační program, finanční a pracovně právní gramotnost, bilanční diagnostika a pracovní diagnostika, rekvalifikační kurzy, ergodiagnostika, příprava
k práci, zprostředkování zaměstnání.

– Jak se na projektu podílí pardubický úřad práce?

Je jedním ze spolupracujících subjektů. Odborní pracovníci našeho střediska budou spolupracovat s poradci pro osoby se zdravotním postižením z úřadu práce v samotném průběhu pracovní rehabilitace na společném cíli klienta: tedy na jeho zařazení na otevřený trh práce. Úřad může také nabídnout středisku svého klienta – uchazeče o zaměstnání. O zařazení zájemce do procesu pracovní rehabilitace rozhodují odborní pracovníci střediska.

– Je stanovena doba, po kterou musí člověk s postižením do střediska docházet?

Není. Podpora v rámci střediska se řídí individuálním plánem pracovní rehabilitace každého klienta, který bude mít různý časový harmonogram.

– Vykoná klient nějakou zkoušku, aby prokázal dovednosti, které si osvojil?

Pokud je klient zařazen na rekvalifikační kurz, která obsahuje závěrečnou zkoušku, tak ano. Rovněž součástí motivačních bloků bývá závěrečné shrnutí spojené s testem. Ne každý klient ale musí nutně všechny aktivity projektu absolvovat: vše se odvíjí od jeho individuálního plánu.

– Liší se naše středisko nějak od brněnského a chomutovského?

Ne, všechna střediska mají stejné nástroje, možnosti, finance.

– Funguje už středisko v Kosatci? Krizová epidemická situace možná potrvá třeba až do léta a pilotní projekt je přitom časově ohraničen prosincem příštího roku…

Pracovně rehabilitační středisko v Pardubicích zahájilo činnost 21. ledna, kdy začaly probíhat online schůzky a telefonické rozhovory s ostatními zapojenými subjekty (úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení, poskytovatelé sociálních služeb, praktické školy, lékaři). Bohužel v současnosti je osobní jednání omezené kvůli vládním nařízením. O posunutí termínu pro ukončení projektu se prozatím neuvažuje.

(pel)


Dobrá zpráva v boji s koronavirem!

Dvěma články se v našem newsletteru podruhé a naposledy vracíme k ivermektinu. Kdo se o tento lék blíž zajímal, byl během března svědkem podivuhodných změn názorů politiků, alibistického postoje České televize a pohotového souhlasu ministerstva zdravotnictví s jeho dostupností v naší zemi.

Konec dobrý, všechno dobré. Odůvodněná a výrazná naděje pro mnohé lidi s koronavirem dostala přednost před zájmy farmaceutických gigantů a jimi ovlivňovanými médii. Zmíněné články najdete ZDE.

Ještě naléhavé upozornění: Na internetu už se objevili koumáci, kteří se pokoušejí ivermektin nezákonně prodávat online. Lék je však u nás dostupný jen na recept a v lékárně: jen tehdy ho zájemce získá bez zdravotního rizika.

(pel)


Široká nabídka našeho e-shopu: kvalitní užitečné věci i originální dárky

Internetové obchody jsou už delší dobu oblíbené, ale velký boom zažívají v současné době „koronavirové“.
E-shop Centra Kosatec se mezi ně zařadil v roce 2018. Nabídka na webu https://eshop.centrumkosatec.cz zahrnuje množství krásných, kvalitních a originálních výrobků za příznivé ceny, které vytvářejí pracovnice se zdravotním postižením ve dvou dílnách – keramické a šicí. Na kvalitě se kromě šikovných rukou významně podílí také CNC vyšívací stroj (dokáže perfektně „vyrobit“ nejen jméno nebo obrázek) v šicí dílně
a ve druhé hrnčířský kruh s vypalovací pecí.

A jaké si tedy můžete pořídit věci a věcičky pro dospělé i dětičky? Z nejprodávanějších dekoračních či užitných předmětů jde třeba o hrnky, vázy, květináče nebo 3D hračky (hlavně auta policie, hasičů, popelářů
a ambulance a velká kočka), z ostatních zmiňme svícny, keramické omalovánky (bílé dekorační vkusné předměty na dobarvení podle vlastního uvážení) a školní batohy. Dílny navíc pružně reagují na různé svátky rozšířením nabídky o výtvory vztahující se k těmto dnům/obdobím.

Koupit lze i některý ze čtyř druhů poukazu na zážitkový seminář. Tato aktivita Kosatce se pochopitelně koná za „nepandemických podmínek: jde v podstatě o kurz, v němž účastníci v pozici vozíčkáře nebo nevidomé / neslyšící osoby plní zdánlivě jednoduché běžné úkoly, aby tak poznali nelehký život lidí se zdravotním postižením. Zatím je však o tuto nabídku prakticky nulový zájem…

Kompletní obchodní podmínky i další nezbytné informace přináší uvedený web. Popišme zkráceně způsob objednávání, platby a převzetí zásilky. Po uskutečnění objednávky si zákazník vybere platbu převodem nebo na dobírku. Balíček si následně vyzvedne ve zvolené pobočce Zásilkovny; může se ale rozhodnout i pro vyzvednutí na recepci Kosatce.

„Kosatčí“ e-shop funguje za stejných podmínek i za současných vládních opatření. Pouze vyzvednutí balíčku na recepci Kosatce se po předchozí telefonické domluvě uskuteční venku blízko budovy.

Jakékoliv dotazy pište na e-mail eshop@centrumkosatec.cz nebo telefonujte na číslo 730 592 431 (Leona Burešová).

(mk)


Do konce června můžete nominovat
na cenu Duhové křídlo

Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách
a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Duhové křídlo pořádají Pardubický kraj a Národní rada osob
se zdravotním postižením Pardubického kraje. Záštitu převzal a patronem soutěže je Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Cena je udělována v těchto kategoriích:

  • Profesionál;
  • Dobrovolník/Filantrop;
  • Poskytovatel sociálních služeb;
  • Cena Michala Hašta za celoživotní práci
    ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby do 30. června. Příslušné formuláře jsou na stránkách www.duhovekridlo.cz a v novinách www.duhovenoviny.cz. Vyplněné je lze odeslat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou vítězové všech kategorií vyhlášeni na slavnostním předávání cen, které se uskuteční 22. září od 15 hodin ve Svitavách v Multifunkčním centru Fabrika.

Další informace poskytne a na dotazy odpoví Lenka Skokanová, krajská koordinátorka NRZP pro Pardubický kraj, mobil 736 751 202 či telefon 466 952 423.

(pel)


Hrozí neúnosné zvýšení cen za sociální služby, pomozte zastavit špatnou novelu zákona!

Prvním čtením ve Sněmovně prošla novela zákona o sociálních službách. Pokud bude přijata ve znění,
v jakém byla skupinou poslanců napříč politickým spektrem předložena, tak připravuje půdu pro zásadní zhoršení dostupnosti pomoci pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Konkrétně jde o 20% navýšení maximálních cen za sociální služby lidem, kteří je mnohdy nemají
v dostatečném rozsahu zajištěné ani dnes. „Pomozte nám to zastavit a přesvědčit poslance, že zakončit své volební období takovým způsobem určitě nechtějí!“ vyzývá Erik Čipera, ředitel neziskovky Asistence. Její online petici a zdůvodnění najdete na linku https://hlasujemeproti.cz.

(pel)


Křížovkářské okénko

Každý má nějakého koníčka, platí to pochopitelně i pro osoby se zdravotním postižením. Jednomu dosti nebezpečnému se věnuje křížovka tohoto newsletteru.

Také tentokrát získají všichni luštitelé, kteří pošlou na e-mail milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz správné tajenky i s označením jejich čísla, originální výrobek z „kosatčí“ keramické dílny. Ceny doručuje pošta, proto uveďte i svou korespondenční adresu. Na základě domluvy na uvedeném e-mailu si můžete také cenu osobně vybrat v Kosatci.

(mk)